nieuws

Opknapbeurt voor Kiltunnel

bouwbreed

Het dagelijks bestuur van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil wil dat de Kiltunnel bij Dordrecht een grootscheepse opknapbeurt krijgt die 16 miljoen gulden gaat kosten.

Onderzoek van Rijkswaterstaat en de regionale brandweer heeft aangetoond dat de inmiddels 23 jaar oude tunnel niet voldoet aan de huidige veiligheidseisen. Hoe de renovatie wordt gefinancierd, is nog niet duidelijk. Een verhoging van de toltarieven voor de tunnel is volgens het Wegschap niet ondenkbaar. De renovatie van de tunnel behelst behalve het vervangen van de asbesthoudende wandplaten onder meer het aanpassen van de verlichting, het splitsen van tractoren en fietsers, het aanbrengen van een brandwerend plafond om de tunnelconstructie te beschermen, het vervangen van de vangrail en de uitbreiding van de communicatie. Verwacht wordt dat als het algemeen bestuur van de Kiltunnel de plannen op 9 maart goedkeurt en een financieringsvorm heeft gekozen, de werkzaamheden begin 2001 kunnen beginnen. In de tussenliggende periode wordt bekeken hoe passanten zo min mogelijk hinder van alle werkzaamheden hoeven te ondervinden.

Reageer op dit artikel