nieuws

Onderzoekers bepleiten verkleining ecologische voetafdruk Nederlander

bouwbreed Premium

De Kleine Aarde heeft, samen met een aantal andere organisaties en overheden, de ‘milieugebruiksruimte’ of ‘ecologische voetafdruk’ per inwoner van acht gemeenten vastgesteld. “Het gaat niet om exacte waarheden, het gaat vooral om de verhoudingen”, waarschuwen de onderzoekers.

De resultaten van de eerste fase van het onderzoek zijn aangeboden aan het ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het project is mogelijk gemaakt door NCDO-Duurzame Wereld, de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland en de gemeenten Bergen op Zoom, Den Bosch, Den Haag, Leidschendam, Nieuwegein, Pijnacker, Wymbritseradeel en Zoetermeer. Het is uitgevoerd door het Bureau Milieu en Samenleving, de Stichting Boog en het Van Hall Instituut, onder regie van De Kleine Aarde. Volgens het rapport heeft elke wereldbewoner 1,70 hectare ‘milieugebruiksruimte’ ter beschikking, hoe je het ook bekijkt. Afhankelijk van het type huishouden, de verschillende inkomens en de afzetting tegen de gemiddelde mondiale of werkelijke productiviteit per persoon, nemen inwoners van heel Nederland een ruimte van 2,24 tot 4,67 hectare per persoon in beslag. Bij het onderzoek ligt de nadruk op de ‘voetafdruk’, afgezet tegen de gemiddelde mondiale productiviteit en vijf inkomensgroepen. Of het nu om de bron gaat (fossiele energie, akkerland, grasland, bos en bebouwing) of het gebruik (wonen, voedsel, ontwikkeling en ontspanning, verkeer en vervoer en overig gebruik), elke Nederlander bezet in dat geval gemiddeld 4,66 hectare ‘milieugebruiksruimte’.

Eerlijk aarde-aandeel

De ‘voetafdruk’ per inwoner van gemeenten schommelt tussen 4,46 hectare (Den Haag) en 4,87 hectare (Pijnacker). Volgens de onderzoekers kan de afwijking tien procent zijn, afhankelijk van aannames en omrekeningen. “Het gaat om de onderlinge verhoudingen en de grote afstand tot het eerlijk aarde-aandeel”, aldus de onderzoekers. Zij hopen, dat de gemeenten in Nederland moeite zullen doen om hun ‘voetafdruk’ te verkleinen.

Niet compleet

Terecht concluderen de onderzoekers dat het model van de ‘ecologische voetafdruk’ nog niet compleet en uitontwikkeld is. Zij vinden wel, dat de communicatieve waarde van de getallen groot is. Dat is de vraag. Het is heel veel werk om de gebruiksruimte te bepalen. Voor Nederland schommelt die, afhankelijk van de uitgangspunten, tussen 2,15 en 4,87 hectare. Dat is 1,27 respectievelijk 2,87 maal zo groot als het mondiale gemiddelde. Het zijn weinigzeggende getallen. Dat Nederlanders een relatief groot beslag leggen op de ‘milieugebruiksruimte’ zal niemand verbazen. Hoe groot het exact is, weten we nu nog niet, laat staan wat de meest zinvolle strategie is om hier iets aan te veranderen, als we dat willen. Het heeft meer zin die discussie aan te gaan, dan ons te verliezen in de berekening van onze ecologische voetstap.

Reageer op dit artikel