nieuws

Novem bevordert besparing

bouwbreed

Voor duurzame bouw moet de nadruk niet op de ontwikkeling van nieuwe technieken liggen, maar op de praktische toepassing van de bekende. De Nederlandse onderneming voor energie en milieu (Novem) zoekt daarom meer naar ‘doorbraakprocessen’ dan naar ‘doorbraaktechnieken’.

Het gaat niet alleen om hoogwaardige technologie, maar ook om ‘simpele’ verbeteringen. Novem wil met grotere aandacht voor ‘het proces’ de bestaande verbeteringen op de markt krijgen. In alle gevallen gaat het om technieken en producten die niet al volgend jaar op de markt zullen verschijnen. De haalbaarheid van die technieken en producten laat zich moeilijk inschatten. Wel bestaat een bepalingsmethode die in grote lijnen de slaagkans van een noviteit aangeeft. In het geval van de installatietechniek is Novem bij de meeste ontwikkelingen betrokken, bijvoorbeeld bij een meerjarenafspraak waarin de zorgsector of het onderwijs afspreken dat ze binnen een bepaalde termijn een overeengekomen hoeveelheid energie besparen. Dat gebeurt dan met nieuwe technieken. Nadruk ligt op praktische toepassing Jean Quist utrecht – Ter bevordering van duurzame bouw zoekt Novem het in praktische toepassing van bestaande technieken.

Een voorbeeld bieden zonneboilers, warmtepompen of domotica. Novem

ontwikkelde een systeem dat warmte uit douchewater wint. De warmtewinner bestaat uit een buis van 2,50 meter met binnen- en buitenpijp. Het geheel zit onder de afvoer verwerkt waar het gebruikte water de warmte afgeeft aan het verse water. Gerekend naar de trefkans van een druppel, verspilt een douche nogal wat energie. Om die reden gaan alternatieve systemen uit van douchekoppen in de badkamervloer. De zogeheten keramische schuimbrander biedt een voorbeeld van een innovatie die binnenkort op de markt komt. De voorziening is bedoeld voor kleine ketels en stralingsverwarming. Ook zijn er uiteenlopende varianten van zonneboilers en warmtepompen op de markt.

Communicatie

Nieuwe communicatiesystemen verkopen zichzelf. Dat bewijst het dubo- voorbeeldproject voor stadswonen Puntegaal in Rotterdam. In elk appartement en elke huurkamer liggen voorzieningen voor onder meer datatransmissie en afstandsbediening voor huisfuncties. Nog niet alles is gerealiseerd, maar wel al voorbereid. Huurders kunnen meer thuis werken. Er is een centrale werkplek met computers, een nieuwe opvatting van renovatie en voorzieningen aanleggen. Zo is ook snel in te spelen op domotica. De voordelen compenseren de kosten van de duurdere renovatie. Bij installaties doet zich het probleem voor dat het product een deel van een groter geheel is. Daardoor komt vooral bij innovaties de garantieverlening in het gedrang. Bijvoorbeeld bij warmtepompen die gebruik maken van energieheipalen. De heier wil alleen verantwoording nemen voor het heiwerk en niet voor de warmtewisselaar. Andersom neemt de leverancier van de wisselaar alleen verantwoording voor zijn specifieke bijdrage aan de heipaal. Het duurt jaren voordat beide partijen tot overeenstemming komen. Iets dergelijks doet zich voor bij daken met zonnecellen. Het probleem verdwijnt als één bedrijf de onderdelen levert en op het geheel garantie verstrekt. Garantie kan ook in een onafhankelijke stichting worden ingebracht die namens de deelnemende leveranciers optreedt.

Reageer op dit artikel