nieuws

Nieuw gww-boek voor bedrijf en school

bouwbreed

harderwijk – Op initiatief van het Infra Opleidingencentrum SBW in Harderwijk is ‘Het grond-, water- en wegenbouwboek’ opgesteld en uitgegeven.

Het is een handboek en naslagwerk waarin kennis voor bedrijfsleven en onderwijs toegankelijk is gemaakt.

In het boek worden een kleine tweehonderd onderwerpen behandeld. Ze zijn geordend in vijftien clusters. Ieder onderwerp staat in een apart hoofdstuk. Werkwijzen worden aan de hand van een voorbeeld en een tekening stapsgewijs uitgelegd. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met literatuurverwijzingen naar de belangrijkste bronnen van het betreffende onderwerp.

Het grond-. water- en wegenbouwboek (ISBN 90 700 11328) telt ruim negenhonderd pagina’s en is te bestellen bij SBW in Harderwijk of via de boekhandel. Het kost tweehonderd gulden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels