nieuws

Nieuw bureau voor aanpak Kasbah

bouwbreed

Bureau Juurlink en Geluk voor stedenbouw en landschapsarchitectuur neemt de renovatie van het wooncomplex de Kasbah in Hengelo (Overijssel) ter hand, nadat de vorige architectengroep niet binnen het budget van drie miljoen bleek te kunnen blijven.

De ontwerpers Bjarne Mastenbroek, Dick van Gameren, Michael van Gessel en Marieke Timmermans waren bijna een jaar bezig met een nieuw landschappelijk ontwerp voor het beroemde project van Piet Blom uit 1973. De eigenaar, de stichting Woningbeheer St. Joseph, zag zich genoodzaakt een andere projectarchitect in te schakelen. Gezien de positieve ervaringen tussen de gemeente Hengelo en Juurlink en Geluk (ontwerp markt- en stationsplein) werd het bureau eind vorig jaar de opdracht gegund. Juurlink en Geluk zal binnen enkele weken een eerste schets indienen voor de herinrichting van de gemeenschappelijke, openbare ruimte onder de 184 woningen. Uitgangspunt is om die ruimte beter te laten aansluiten bij het groene landschap rondom de Kasbah. Het experimentele woningcomplex van Blom, die het wonen als stedelijk dak introduceerde, was oorspronkelijk in de stad Hengelo gepland, maar kwam aan de rand van de bebouwde kom te liggen. Het idee van Blom om het openbare en private leven in de Kasba te verstrengelen met de grote stedelijke bebouwing werd daarmee ten gronde gericht. De gemeenschappelijke ruimte onder de woningen vraagt derhalve om een andere functie. Juurlink en Geluk zal zijn opdracht niet vanuit de ‘stad’ maar vanuit het ‘landschap’ benaderen. De diverse patio’s in de Kasbah krijgen meer privaat groen. De overdekte ruimten ter hoogte van de trappenhuizen zijn te donker. Met een lichtere bestrating en subtiele vloerverlichting wordt dat probleem opgelost. Het parkeren wordt gereorganiseerd om de patio’s te kunnen herinrichten. Aanpassing van het stratenpatroon dient de slechte oriëntatie in de Kasbah te verbeteren. “In principe wordt de gehele ruimte op maaiveldniveau uitgegumd en opnieuw ingericht. Dit alles doen we in nauw overleg met de bewoners, iets dat Blom altijd hoog in het vaandel had staan”, verklaart Huub Juurlink.

Niets gesloopt

Er wordt nagenoeg niets gesloopt. Dat zou teveel kosten met zich meebrengen. Bovendien willen de gemeente Hengelo en St. Joseph de creatie van Blom geen geweld aandoen. Zij hopen dat dit jaar de uitvoering van het project kan beginnen. De gemeente financiert eenderde van de bouwkosten. Volgens Juurlink en Geluk blijft het ontwerp binnen het budget.

Complex kwam niet zoals bedoeld midden in de stad terecht

Reageer op dit artikel