nieuws

Nederlander moet orde scheppen in Antwerpse chaos

bouwbreed

Het Antwerpse gemeentebestuur heeft spijt van de architectonische draken, die kans hebben gezien met minachting voor de historie zich in deze cultuurstad te nestelen. Het college van burgemeester en schepenen heeft daarom de Nederlandse stedenbouwkundige René Daniëls voor vijf jaar aangesteld om orde in de chaos te scheppen.

De Belgische havenstad mist een bouwbeleid, er is zelfs geen welstandscommissie. Wel beschikt Antwerpen over een bouwcommissie. Maar die personen bepaalden met een natte vinger of een nieuw gebouw er wel of niet mocht komen. Het resultaat: een complete mengelmoes van bouwstijlen, die zich al vanuit de trein openbaart. In één huizenblok vlijt een betonnen kubus zich tegen een negentiende-eeuws pandje aan, dat op zijn beurt wordt geschakeld met een gifgroen huis vol goudkleurige biezen. Het ‘glazen’ gebouw ernaast vloekt met zijn buurhuis waarvan de prachtige gevelornamenten nauwelijks meer opvallen. Stop, niet verder, moet het Antwerpse gemeentebestuur hebben gedacht en reikte de bouwleidsels over aan ir. René Daniëls uit Maastricht.

Eenvoudig

Aanvankelijk zagen de ‘burgemeester en schepenen’ de functie als stadsbouwmeester iets te eenvoudig naar Daniëls’ smaak. “Als jij vindt dat het niet kan, doen we het niet, zei het gemeentebestuur. Maar dat wil ik niet. De gemeente blijft verantwoordelijk, ik draag alleen de toetsingscriteria aan. Ik wil op zijn minst een brede discussie ontketenen over kwaliteit, zodat er een sturingsmechanisme ontstaat. Als me dat lukt, ben ik al blij.” Met Cobouw ging de 57-jarige stedenbouwkundige alvast op verkenning in Antwerpen.

Op pagina 3: Nederlandse stadsbouwmeester regeert over Antwerpen.

Reageer op dit artikel