nieuws

Na de techneuten komen de juristen Project balgstuw Ramspol pas echt klaar als financien zijn afgerond

bouwbreed

gouda – Na een gezamenlijke inspanning zijn bouwer en opdrachtgever het eens geworden over een technische oplossing voor het nylon balgdoek en de klemconstructie van de balgstuw bij Ramspol. Het werk loopt, het doek is besteld en de kering wordt zomer 2001 opgeleverd.

Ongetwijfeld kunnen daarna de juristen zich opmaken voor de financiele afwikkeling van het project. Projectleider Hans Dries van HBW wil over de financiele en juridische kant van het project niet praten. Wel is duidelijk dat het contract, dat in april ’97 is getekend, nog steeds geldt. Ondanks de problematiek is Design en Construct een goede contractvorm.

Wel vindt hij dat er gezocht zou moeten worden naar een soort tweetrapsvorm, waarin ontwerp en uitvoering zijn ondergebracht. D en C-contracten voor een vaste prijs zijn voor innovatieve projecten niet reeel meer. Met een vaste prijs weet de opdrachtgever wel precies waar hij aan toe is, maar het komt er op neer dat de opdrachtgever altijd wel mee zal moeten betalen voor zekere risico’s.

Alliantiecontract

Dat HBW voor de balgstuw heeft ingeschreven voor een vaste prijs is geen kwestie van stoer doen. Een contract voor een vaste prijs was de keuze van de opdrachtgever. “En als je je daaraan niet conformeert, heb je het werk in geen geval”, zegt Dries. De projectleider ziet voor innovatieve toepassingen op projecten wel toekomst voor een contractvorm zoals het alliantiecontract.

Dat is een contractvorm voor projecten waarbij van te voren niet precies is aan te geven hoe een ontwerp er uit zou moeten zien en hoe het het best te realiseren is. Na het verkrijgen van een opdracht wordt dan in samenwerking met de opdrachtgever het ontwerp gemaakt.

De vraag of met instellen van het geintegreerde ontwerpteam ook de ontwerpverantwoordelijkheid door aannemer en opdrachtgever gedeeld wordt, noemt hij interessant, maar hoort volgens hem tot de discussie die nog zal volgen.

Primaatschap

Het geintegreerde ontwerpteam heeft tot taak gehad technisch gezien uit de impasse over het balgdoek en de inklemming te komen. Maar er zaten, gezien hun bekendheid met de ‘ins en outs’ van het project, dezelfde mensen in die de voorafgaande tijd tegenover elkaar hadden gestaan. Het nemen van beslissingen kon daarom problemen geven. Voor de leiding van het team is daarom een zogenoemd participerend primaatschap ingesteld, dat beslissingen kon nemen over de richting van de oplossing. In het primaatschap hadden zitting een man van HBW, een man van de Bouwdienst (voor de opdrachtgever) en professor Blauwendraad van de TU Delft. Dit is volgens Dries een aanpak geweest waardoor is het allemaal toch nog snel is gegaan.

In de bouwkuip werken medewerkers van HBW aan de fundering, waarop later het balgdoek wordt vastgemaakt. Foto: Freddy Schinkel

Reageer op dit artikel