nieuws

Na de anti-climax: weer verging de wereld niet

bouwbreed

Ook zo in angst gezeten rond de eeuwwisseling? En opgelucht ademgehaald toen het maandag allemaal meeviel? Wat zeg ik, er is hoegenaamd niets gebeurd! Nakaarten is natuurlijk altijd makkelijker dan angstig wachten op het onbekende, toch schaar ik mij in het kamp van hen die vinden dat de waarschuwingen voor de gevolgen van de millennium-bug zwaar overtrokken zijn.

Natuurlijk speelt er een vorm van teleurstelling mee: dat de elektriciteit niet uitvalt en de aanvoer van drinkwater gewoon doorgaat. Wetenschapsmensen hadden je aangeraden het bad vol met koud water te laten lopen en voldoende kaarsen in huis te halen om tenminste het weekend door te komen. Toen ik dat las, leek me dat al te ver gaan, maar mijn vrouw wilde het zekere voor het onzekere nemen.

Al die anders zo rationeel denkende mensen hebben zich laten inpakken door de eindtijdprofeten, een soort waar zij onder normale omstandigheden slechts smalend over spraken. Die zullen triomfantelijk in hun vuist gelachen hebben _ voor de eeuwwende althans. Toen er niets gebeurde konden zij hun gebruikelijke reactie laten horen, dat ‘hun tijd nog wel komt’.

Vanzelfsprekend haastten de coordinerend minister en de Millenniumplatform-voorzitter zich te verklaren dat de miljarden niet tevergeefs waren uitgegeven. Wat konden ze anders zeggen? Maar het feit dat er wereldwijd niets noemenswaard is misgegaan _ ook in landen waar geen Timmer aan de weg naar 2000 heeft gestaan _ weerspreekt hun stelling in vele toonaarden.

Maar goed, het was een prachtig werkgelegenheidsproject voor al die IT’ers die het toch al voor het uitkiezen hadden de laatste jaren. Als het mij vergund is een voorspelling te doen: de torenhoge tarieven van IT-specialisten zullen gaan dalen dit jaar.

Belachelijk

De beroepsgroep dreigt enigszins belachelijk te worden. Eerst scheppen ze een probleem door twee in plaats van vier posities voor het jaartal in te ruimen. Maar dat probleem wordt pas in de tweede helft van de jaren negentig onderkend door dezelfde programmeurs, die vervolgens de noodklok luiden: alleen zij kunnen ons uit de problemen helpen! Vervolgens weten zij iedereen te overtuigen dat er flink geinvesteerd moet worden in nieuwe systemen en software. En dat we niettemin de eerste januari 2000 met angst en beven tegemoet moeten zien, want er kunnen immers kettingreacties ontstaan vanuit systemen die de professionals niet onder controle hebben? En al die tijd is er niemand op een hoge post die het aandurft te zeggen dat het allemaal sterk overdreven is. ‘Want je weet maar nooit.’

Wereldwijd zijn er honderden miljarden dollars aan dit duurste project ooit gespendeerd. Durf ik de stelling aan dat al dit geld voor niets is uitgegeven? Dat gaat me te ver. Natuurlijk waren er talloze verouderde (‘legacy’) systemen die wellicht voor problemen gezorgd hadden als ze niet waren gemoderniseerd. Maar de massahysterie die zelfs mijn eigen huishouden heeft gehaald (moet ik schaamtevol bekennen) is toch werkelijk niet nodig geweest.

Pieter van Scherpenberg

publicist over automatiseringsvraagstukken

scherpen@netland.nl

Reageer op dit artikel