nieuws

n Straling

bouwbreed

Het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) publiceert per 1 januari het ontwerp van de norm NEN 7181 voor het berekenen van de stralingsprestatie van woningen.

Volgens een toelichting van het NNI ondergaat een bewoner van een nieuwbouwwoning een belasting van circa 1 milliSievert. Pakweg 75 procent komt van de gebruikte materialen, de rest uit de bodem, de buitenlucht en de kosmos. De dosis is afhankelijk van de soort en hoeveelheden bouwmaterialen en de ventilatie van de woning.

In het normontwerp zijn nog geen waarden voor de stralingsactiviteit van verschillende bouwmaterialen opgenomen. De daarvoor bestemde tabel is leeg. In de loop van 2000 worden deze waarden vastgesteld aan de hand van de norm NEN 5697.

Over een half jaar komt een rekenprogramma ter beschikking, waarmee de stralingsprestatie (sp) van woningen en woongebouwen bepaald kan worden. Naar verwachting gaat de stralingsprestatienorm (spn) gelden vanaf 2001, naar analogie van de energieprestatienorm, door een verwijzing in het Bouwbesluit.

Reageer op dit artikel