nieuws

Lichtenvoorde wacht op vervolg sloopsoap

bouwbreed

De Raad van State heeft de sloop- en bouwvergunning voor een voormalige huisartsenpraktijk aan de Raadhuisstraat in Lichtenvoorde niet geschorst. Staatsraad D. Dolman noemde tijdens een spoedprocedure in oktober vorig jaar de zaak echter nog ‘zeer onverkwikkelijk’.

De Raad van State oordeelt in een schriftelijke uitspraak dat er geen noodzaak voor schorsing is, omdat de gemeenteraad heeft beloofd het pand voorlopig niet te laten slopen. Dit kan volgens het rechtscollege sowieso niet doorgaan, omdat de houder van de vergunningen nog niet kan beschikken over het pand. De procedure was aangespannen door T. Stam-de Nooijer, die wilde voorkomen dat haar moeder de woning wordt uitgedreven. In maart 1999 wees de Raad van State al een verzoek van de hand om het bestemmingsplan Lichtenvoorde West te schorsen, omdat was toegezegd dat moeder De Nooijer in het pand zou kunnen blijven wonen. Zoon De Nooijer en bouwbedrijf Van Ooijen hebben daarna toch een sloopvergunning voor het huis en een bouwvergunning voor een woning- en kantorencomplex aangevraagd.

Reageer op dit artikel