nieuws

Jarige Hout- en Bouwbond CNV eert bestrijders armoede

bouwbreed

De Hout- en Bouwbond CNV reikt vandaag, zaterdag, in Dronten de armoedeprijs uit aan de internationale beweging ATD-Vierde Wereld. De prijs is in het leven geroepen in verband met het eeuwfeest van de vakbond, die op 26 december 1900 zijn activiteiten begon onder de naam Christelijke Bond van Timmerlieden.

Met de prijs is een geldbedrag gemoeid van 20.000 gulden. De prijs is ook een eerbetoon aan Gert de Lange, tot zijn overlijden in 1993 algemeen secretaris van de CNV-bond. Hij zette zich fanatiek in voor de bestrijding van armoede en tweedeling, in Nederland en in ontwikkelingslanden. ATV-Vierde Wereld is een internationale beweging, die in 1957 werd opgericht door de in Parijs actieve pater Joseph Wresinski. De beweging wil met kleinschalige projecten de armoede in de wereld bestrijden. De organisatie heeft in Wijhe een vakantieboerderij waar arme gezinnen vakantie kunnen vieren. Van een deel van de opbrengst worden culturele activiteiten voor de gasten bekostigd. Een ander deel is bestemd om de vakantiegasten kennis te laten maken met moderne communicatiemiddelen als Internet.

Verdienstelijk

De Hout- en Bouwbond wil de armoedeprijs elke twee jaar uitreiken aan een instelling die zich op het gebied van de bestrijding van de armoede verdienstelijk maakt. Volgens Freek van der Meulen, voorzitter van de CNV-bond, gaat het goed met Nederland en draait de economie op volle toeren. Maar blijvende aandacht voor armoedebestrijding is, beklemtoont hij, noodzaak omdat in Nederland nog altijd honderdduizenden mensen niet of nauwelijks van de welvaartsgroei profiteren. Voor een grote kern langdurig werklozen, groepen ouderen, bijstandsmoeders en allochtonen blijkt het nog steeds armoe troef. In een toespraak donderdagavond voor de afdeling Opende zei hij dat het kabinet geen antwoord heeft op de vele sociale problemen. Paars onder leiding van premier Kok doet in zijn ogen te weinig aan de wachtlijsten in de gezondheidszorg en aan de bestrijding van langdurige werkloosheid. Van der Meulen reageerde eveneens verontwaardigd op uitlatingen van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken, die onlangs pleitte voor verlaging van het ziekengeld. “Hoogervorst suggereert dat werknemers onterecht thuis zijn. Natuurlijk wordt er wel eens misbruik gemaakt. Maar het gaat niet aan om alle zieke mensen over één kam te scheren en hun uitkering te verlagen”, aldus de vakbondsvoorzitter. Teloorgang van de sociale zekerheid in Nederland is volgens bestuurder Gijs Wildeman van de jubilerende bond een van de redenen dat armoede nog steeds opduikt. Het minimumloon is jarenlang bevroren geweest, de ziektewet is verdwenen en hoogte en duur van de wao-uitkering zijn aangepakt. De kinderbijslag blijft al jaren achter bij de gestegen kosten van levensonderhoud en de bijstandswet is strenger geworden. “De samenleving wordt steeds harder en individueler. De zwaksten zijn daarvan de dupe”, aldus Wildeman. Hij is een van de sprekers deze zaterdag bij de start van de jubileumviering in Dronten, met honderden kaderleden van de Hout- en Bouwbond.

Viering

De officiële viering van het eeuwfeest heeft plaats op 15 april in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens een feestelijk congres mag minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boek over de geschiedenis van de vakbond in ontvangst nemen. Een ander hoogtepunt is een musical over de geschiedenis van de Hout- en Bouwbond. Daarvan zijn 36 uitvoeringen gepland. De première heeft plaats op 1 september. Ivo de Wijs en Pieter van de Waterbeemd zijn de auteurs; belangrijke hoofdrolspelers zijn Willeke Alberti en Dick Rienstra.

‘De samenleving wordt steeds harder en individueler’

Reageer op dit artikel