nieuws

Hydroself duurzaam systeem voor spoelen bergbezinkbassin

bouwbreed Premium

assen – Een vuile stoep kan het beste worden schoongemaakt met een paar goedgeplaatste emmers water. Hydroself, het automatisch spoelsysteem voor bergbezinkbassins, werkt volgens hetzelfde principe.

Het door Grontmij in Nederland geintroduceerde systeem is een duurzaam alternatief voor de spoelpompen die doorgaans worden gebruikt om het bassin na gebruik slibvrij te maken. Bergbezinkbassins worden overal in het land op grote schaal gebouwd om de overstort van vervuild afvalwater uit gemengde rioolstelsels op het oppervlaktewater te beperken.

Daarmee komen de waterkwaliteitbeheerders tegemoet aan de verscherpte milieuwetgeving. In de Vierde Nota Waterhuishouding is aangegeven dat alle emissies met vijftig procent moeten worden teruggedrongen. Ook de overstorten van rioolstelsels vallen hieronder. De meeste rioolstelsels hebben een te beperkte capaciteit om aan de zogeheten basisinspanning te voldoen.

Rietvelden

Ing. C.J. Pieneman, rioleringsspecialist van Grontmij in Assen: “Het gros van de gemengde stelsels kan een bui van 7 millimeter opvangen. Valt er meer, dan komt dat via overstorts direct in het oppervlaktewater terecht. Dat gebeurt gemiddeld zes tot tien keer per jaar. Om aan de basisinspanning te voldoen mag dat maar vier keer zijn. Daartoe moet de opvangcapaciteit met 2 millimeter worden vergroot.”

Dat kan onder andere door het stelsel uit te breiden met een of meer bergbezinkbassins. Een andere mogelijkheid is volgens Pieneman de aanleg van natuurlijke bergingen, zoals biezen- of rietvelden die de fosfaten en nitraten opnemen. Voordeel van deze ‘groene’ oplossingen is, dat ze goedkoper zijn en het water langer vast kunnen houden. Nadeel is het grotere ruimtebeslag.

Een bergbezinkbassin is veel compacter, maar duurder. Een beetje bassin kost al gauw 3.000 tot 3.500 gulden per kubieke meter. De kosten zitten hem niet alleen in de betonconstructie, maar ook in de technische installatie: pompen, afsluiters, besturing en dergelijke.

De werking van het bergbezinkbassin is eenvoudig. In gevallen waarin het rioolstelsel het aanbod van huishoudelijk afvalwater en, vooral, hemelwater niet aankan, fungeert de betonnen bak als communicerend vat. Het eventuele surplus, alles boven de 9 millimeter, stort over naar het oppervlaktewater. In dat laatste geval zorgt het bassin voor voorbezinking. Het bassin heeft door zijn afmetingen namelijk een lagere stroomsnelheid dan het riool.

Gemiddeld blijft ongeveer de helft van de bezinkbare stoffen, voornamelijk zand en faecalien, in het bassin achter. Na afloop van de bui wordt de inhoud van het bassin teruggepompt in het rioolstelsel en via de gebruikelijke weg afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.

Om te voorkomen dat het bezonken slib bij de volgende bui weer opwoelt en alsnog in het oppervlaktewater terugkomt, wordt de bak na ieder gebruik gespoeld. Dat gebeurt meestal met krachtige waterspoelpompen. Nadeel van de op zichzelf effectieve oplossing is het hoge energieverbruik van de pompen (30kW) en de noodzakelijke investering in een eigen trafo.

Het Hydroself-systeem werkt zonder toegevoegde energie, legt Pieneman uit. “In het bassin is voor de afvoer naar het oppervlaktewater een reservoir aangebracht dat zich gelijk met het bergbezinkbassin met afvalwater vult. Onderin het reservoir zit een klep. Na het leegpompen van het bassin, wordt de klep automatisch opengetrokken. De vloedgolf die aldus ontstaat spoelt het slib naar de pompput. De inhoud van het reservoir en de grootte van de klep zijn afhankelijk van de grootte en het verval van de vloer van het bassin.”

Besparing

Volgens de fabrikant is het spoelsysteem geschikt voor bassins met lengtes tot 200 meter en riolen tot 700 meter lengte. Toepassing van het systeem levert een aanzienlijke besparing op het energieverbruik en de aanlegkosten van het bergbezinkbassin op. De hydraulische ontgrendeling en sluiting van de spoelklep vergt slechts 0,37kW.

In Nederland is het systeem vorig jaar voor het eerst toegepast in de gemeente Ens. Het Drentse Roden, gemeente Noordenveld, beleeft momenteel de primeur voor het Noorden. Aan de kop van de Rodervaart wordt in het kader van een rioleringsproject om de vervuiling verder terug te dringen de laatste hand gelegd aan een bergbezinkbassin van 1000 kubieke meter. Dit bassin is eveneens van het systeem voorzien.

Installatie werkt zonder extra energietoevoer

Reageer op dit artikel