nieuws

HP/De Tijd

bouwbreed

HP/De Tijd laat topadviseur Ronald Waterman aan het woord die een oplossing voor de Nederlandse verkeersproblematiek aandraagt. “Verkeer moet je zien als de bloedsomloop in een mensenlichaam; doorstromen is van vitaal belang.”

In plaats van de auto te ‘criminaliseren’ moeten de rijkswegen voor de verstopte toegangswegen van de steden breder, vindt hij. In zijn optiek gaat dat niet ten koste van de natuur. “Je kunt eigenlijk alles, zolang je maar bouwt met de natuur”, meent hij. “Files zijn schadelijk voor het milieu, zijn economisch nadelig en ze wekken ergernis op, terwijl de aanleg van nieuwe stukjes snelweg goed inpasbaar zijn in het landschap en bermen en geluidswallen voor ‘nieuwe natuur’ kunnen zorgen.” De Nederlandse oevers, taluds van spoorwegen, bermen en wallen ziet hij als “duizenden hectaren potentiele natuurgebieden”.

Rekeningrijden biedt geen soelaas, meent hij. “Mede gezien de vele miljarden die de auto oplevert, zou het beter zijn als de overheid eerst voor een betere infrastructuur zorgde en pas dan ging nadenken over rekeningrijden.”

Wim Hafkamp, milieukundige aan de Erasmus Universiteit en lid van de VROM-Raad die met het rapport ‘Mobiliteit met beleid als gegeven’ een streep door veertien jaar Haags auto-ontmoedigingsbeleid zette, is een andere mening toegedaan. “Er is meer differentiatie in beprijzing nodig. Wij pleiten voor de verhoging van de kilometerprijs en dan met name in de spits en op de plekken waar de meeste verkeersopstoppingen plaatsvinden. Rekeningrijden is daartoe een doeltreffend middel”, zegt hij in De Groene Amsterdammer. “Maar ook hogere kosten voor parkeren zijn effectief. Dat kan landelijk worden doorgevoerd als het aan de VROM-Raad ligt. Daarnaast zullen automobilisten moeten opdraaien voor de uitstoot van kooldioxide, die minder is afgenomen dan die van andere schadelijke gassen.”

Het fileprobleem hoeft volgens dit advies niet meer ten koste van alles worden aangepakt. In veel buitenlandse hoofdsteden wordt de file gezien als een aanvaardbaar instrument om de groei van het autoverkeer in te dammen. “In Londen word je voor gek verklaard als je met die lease-auto probeert dagelijks je werk te bereiken. Mobiliteit hoort bij de mensen. Het is een teken dat het goed met ons gaat.”

Reageer op dit artikel