nieuws

Hoorns plan voor luxe woningen vernietigd

bouwbreed

Rechter J. de Vries van de Raad van State heeft het wijzigingsplan Hoorn Zuid-Oost 1968 vernietigd.

Dit plan, dat de bouw van vijftien zeer luxe woningen mogelijk moet maken op het Wilhelmina sportcomplex, bevat volgens rechter de Vries een veel te ruime wijzigingsbevoegdheid. Zo’n wijzigingsbevoegdheid geeft gemeentebesturen de mogelijkheid bestemmingswijzigingen door te voeren zonder dat een kostbare en tijdrovende bestemmingsplanherziening moet worden doorgevoerd. De Raad van State heeft echter al in verschillende uitspraken bepaald dat een dergelijke bevoegdheid aan beperkingen gebonden moet zijn. In het oorspronkelijke bestemmingsplan Hoorn Zuid- Oost 1968 werd B en W de vrijheid gelaten om elke nieuwe bestemming in een wijzigingsplan op te voeren.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels