nieuws

Holzmann blijft weinig bespaard Schadeclaim dreigt van Wuppertaler Stadtwerke

bouwbreed

frankfurt – Het aangeslagen bouwconcern Philipp Holzmann blijft weinig bespaard. Wuppertaler Stadtwerke dreigt met een forse schadeclaim. Verder zitten middelgrote onderaannemers op het vinkentouw om hun rekeningen volledig betaald te krijgen.

Tussen Holzmann-dochter Lavis en de Wuppertaler Stadtwerke is een miljoenenstrijd uitgebroken over de renovatie van de zweefbaan. Lavis heeft het werk stilgelegd, waarna Stadtwerke de aannemer verwijt zich niet aan zijn contractuele verplichtingen te houden.

In 1996 werd het werk aan Lavis gegund op basis van een turnkey-aanbieding voor een bedrag van rond de 220 miljoen Duitse mark. Daarbij is aan Lavis een bedrag van 100 miljoen mark vooruitbetaald. Desondanks raakte Lavis in liquiditeitsproblemen als gevolg van de problemen bij Holzmann, zo zegt Stadtwerke. Als gevolg daarvan is de planning van het werk opgeschoven.

Lavis zelf rekent intussen met kosten van minstens 380 miljoen mark om het werk af te maken. Stadtwerke wil van meerkosten echter niet weten. “Wij zijn niet verantwoordelijk voor verkeerde calculaties en de sanering van Holzmann-dochters”, wordt in Wuppertal gezegd. Stadtwerke houdt dan ook vast aan volledige nakoming van het contract door Lavis. Zo niet, dan zal Stadtwerke volledige schadevergoeding eisen. Die kan in de honderden miljoenen lopen.

Lavis op zijn beurt vraagt van Stadtwerke openstaande rekeningen onmiddellijk te betalen. Ook een woordvoerder van Holzmann verwijt nu Stadtwerke de contractuele verplichtingen niet na te komen.

Intussen beginnen onderaannemers zich te roeren. Volgens het Hessische Bouwnijverheidsverbond hebben enkele van hen een brief ontvangen van Holzmann waarin wordt geschreven dat slechts 70 procent van de rekeningen zal worden betaald.

Holzmann wijst deze beschuldiging als absurd van de hand. De leiding van de onderneming heeft nimmer van de onderaannemers een bijdrage in de sanering gevraagd noch andere vestigingen daartoe opdracht gegeven, aldus een woordvoerder. “Dat is geen ondernemingsbeleid. Het verbond moet zijn beweringen bewijzen of anders weer inslikken.”

Mangel

De Bondsvereniging van middelgrote bouwondernemingen heeft ondertussen haar leden opgeroepen door Holzmann nog niet betaalde rekeningen bij elkaar te leggen. Mochten er problemen met de betalingen zijn, dan moeten de gedupeerde ondernemers aankloppen bij Bondskanselier Schroder, aldus de secretaris van de vereniging Elmar Halbach-Velken. Die heeft zich persoonlijk sterk gemaakt voor de redding van Holzmann.

Om aannemelijk te maken dat het een wezenlijk probleem kan zijn, wees hij erop dat het in de bouwbranche gebruikelijk is onderaannemers door de mangel te halen om de vorderingen te drukken. “Met het oog op de penibele situatie is het voorstelbaar dat Holzmann elke gelegenheid tot kostenreductie aangrijpt”, aldus Halbach.

Saneringsplan

Holzmann dreigt verder nog in conflict te komen met het Hauptverband der Deutsche Bauindustrie, een van de twee werkgeverskoepels. Holzmann is daarbij aangesloten. Ondanks een schriftelijk verzoek heeft de bouwreus nog steeds geen informatie gegeven over de manier waarop de werknemers van Holzmann bijdragen aan het saneringsplan. “Wij wachten nog steeds op een antwoord van de Holzmann-directie en op de officiele tekst van de overeenkomst”, zegt woordvoerder Stiepelman. Hij noemt de gang van zaken “zeer merkwaardig en uiterst onbevredigend”.

Holzmann heeft met zijn werknemers afgesproken dat ze vijf uur per week langer zullen werken. Volgens berichten wordt dat overwerk pas over enkele jaren uitbetaald. Voordat de tekst van de afspraken op tafel ligt, wil het Hauptverband geen uitspraak doen of dit wel door de beugel kan.

Reageer op dit artikel