nieuws

Halsstarrige automobilisten

bouwbreed

Automobilisten laten het transferium ’t Schouw in Leiden links liggen. Dagelijks maken gemiddeld dertig automobilisten gebruik van de overstapplaats langs de A44.

Terwijl op het ruime terrein plaats is voor 250 auto’s en er in de spits elke tien minuten een bus naar Den Haag rijdt. De provincie Zuid- Holland, die het transferium voor 10 miljoen gulden heeft laten aanleggen, heeft geen verklaring voor de ‘teleurstellende resultaten’, een half jaar na de opening van het parkeerterrein. Daarom komt er een onderzoek naar de vraag waarom automobilisten zo halsstarrig het transferium voorbijrijden. “Het is niet zo dat we wanhopen”, zegt een woordvoerder van de provincie. “Andere transferia in Nederland hadden ook een lange aanloop nodig”, voegt hij eraan toe. “Toch zijn we benieuwd naar de motieven van mensen om op deze plek voor de file te kiezen. Het is hier naar onze mening juist zo aantrekkelijk om over te stappen.” Hij wijst op de gunstige omstandigheden: “De ligging lijkt ons ideaal; op het kruispunt van een drukke snelweg en een drukke provinciale weg. Precies de plek waar elke dag de file naar Den Haag begint. Voeg daaraan toe dat de bussen richting Den Haag er om de tien minuten stoppen en het feit dat het parkeren gratis is. Dat laatste is vrij bijzonder.” De provincie hoopt voor de zomer een duidelijker antwoord te hebben op de vraag waarom automobilisten het transferium mijden.

Reageer op dit artikel