nieuws

GS staat uitdiepen zanddepot niet toe

bouwbreed

roermond – Baggerbedrijf Smals mag van de provincie Limburg zijn zanddepot in de Oolderplas in Herten niet verder uitdiepen dan de toegestane 28 meter. Smals wil tot 35 meter gaan omdat er anders te weinig zand beschikbaar is voor het aanleggen van de terp waarop de toekomstige wijk Oolder Veste gebouwd wordt.

Deze wijk is gepland in de winterbedding van de Maas. Er is een bescherming vereist tot een keer een overstroming op 1250 jaar. Hiervoor is 1,25 miljoen kuub zand nodig. Die hoeveelheid ligt ook in het depot. Door de druk van het eigen gewicht is de zandvoorraad dieper weggezakt in de bodem van de plas. “Het zand dat dieper ligt dan 28 meter beneden het stuwpeil van de Maas maakt geen onderdeel uit van de opslag”, aldus de provincie. Het baggerbedrijf legt het geschil met GS voor aan de burgerrechter.

Reageer op dit artikel