nieuws

Grote bouwopgave klein weggezet

bouwbreed

De gemeente Almelo heeft zijn Vinex-opgave in kleine stukjes opgeknipt. “Het is geen kwestie van even een paar duizend woningen wegzetten in het weiland”, aldus M.J. IJspeerd, stedenbouwkundige bij de gemeentelijke dienst Stadswerk Almelo.

De woningen worden verdeeld over een behoorlijk aantal kleine locaties, zowel binnenstedelijk als in de uitleggebieden. Almelo, een middelgrote gemeente met circa 66.000 inwoners, vervult een streekfunctie voor Noordwest Twente, vertelt IJspeerd. “De nadruk in het structuurplan ligt op wonen en werken.” Dat is ook de reden dat Almelo een vrij forse Vinex-taakstelling heeft van 3500 woningen. “Tot 2005 geven we daar binnen de grenzen van ons eigen grondgebied invulling aan. Voor een eventuele nieuwe opgave zal via grenscorrecties dan wel gemeentelijke herindeling ruimte moeten worden gekregen.” Een belangrijk deel van de Vinex-opgave is verdeeld over twee locaties: Nijrees (circa 740) en Kollenveld (400). Daarnaast is binnenstedelijk een aantal locaties aangewezen voor woningbouw op kleinere schaal. De uitbreidingen vinden allemaal in of aan de bestaande stad plaats. “We werken hier in Almelo volgens het zogeheten vlinderstad-concept, met de bebouwing op enige afstand van het centrum. Tussen de stedelijke gebieden liggen vier groene longen, die vooral een recreatieve functie hebben. Bij de uitbreiding van de stad proberen we de grenzen daarvan te behouden.” Groot voordeel van het kleinschalig bouwen in en aan de stad, is dat er geen aanvullende voorzieningen nodig zijn. “Het voorkomt problemen rond de aansluiting tussen oud en nieuw”, stelt IJspeerd. “De weginfrastructuur, het openbaar vervoer, de winkels, de openbare voorzieningen. Het sluit allemaal goed op elkaar aan. Aanvullende ingrepen zijn nauwelijks nodig.” Niet alleen de locatiekeuze verschilt met wat in het westen van Nederland te doen gebruikelijk is. Ook de invulling van die locaties wijkt af. “We hanteren hier dichtheden van rond de 25 woningen per hectare. Ook is het aandeel twee-onder-één kap en vrijstaand veel groter. Rijtjeswoningen zijn hier toch wat uitzonderlijker dan elders in het land.” Behalve nieuwbouw heeft Almelo ook herstructurering in zijn plannen opgenomen. “Sommige wijken kampen met verhuurbaarheidsproblemen”, aldus IJspeerd. Om leegstand en sociale problemen tegen te gaan worden de woningen die slecht in de markt liggen, met name de appartementen, gesloopt en vervangen door eengezinswoningen. De utiliteitsbouw richt zich ondertussen op de ontwikkeling van het hoogwaardige bedrijventerrein Twentepoort, goed voor circa 24 hectare. Er is veel belangstelling voor vestiging in Almelo: “Van de eerste fase is alles uitgegeven. De tweede fase gaat binnenkort van start.” De bouw heeft dus ook de komende jaren nog volop werk in Almelo, concludeert IJspeerd: “Er is hier nog heel veel te doen.”

Reageer op dit artikel