nieuws

GroenLinks maant minister tot spoed met Randstadspoor

bouwbreed

De Tweede-Kamerfractie van GroenLinks vindt dat minister Netelenbos van Verkeer vaart moet zetten achter de realisering van de eerste fase van Randstadspoor, een lightrailsysteem tussen de stad Utrecht en regiogemeenten.

Kamerlid Van der Steenhoven snapt er niets van dat Netelenbos er op blijft rekenen dat de eerste treinen op zijn vroegst in 2008 of 2009 rijden tussen Woerden en Geldermalsen. In een schriftelijk antwoord op vragen die Van der Steenhoven stelde bij de behandeling van het Meerjarenprogamma voor In frastructuur en Transport (MIT) in december, stelt Netelenbos dat ‘vanwege de nodige procedures een spoediger realisatie nauwelijks mogelijk is’. Van der Steenhoven noemt dat excuus onzin en stelt dat het puur een kwestie is van geld. Om de eerste fase van Randstadspoor mogelijk te maken, moeten de sporen tussen Vleuten en Geldermalsen worden verdubbeld. De kosten van deze operatie zijn begroot op minimaal 1,086 en maximaal 1,796 miljard gulden. Deze bedragen staan in het MIT. Het project staat in het planstudieprogramma. Volgens dit programma kan de indienststelling pas in 2009 plaatsvinden.

‘Veel te laat’

Van der Steenhoven vindt dat veel te laat en drong daarom bij de behandeling van het MIT in de Tweede Kamer aan op een indienststelling in 2004 of 2005. Ook van de kant van de PvdA is op versnelling aangedrongen, zij het dat deze fractie vindt dat er dan wel eerst sprake moet zijn van een meevaller. Voor de regio Utrecht is een snelle realisatie van het project van groot belang, omdat Randstadspoor een belangrijke ontsluiting vormt van de Vinex-wijken Leidsche Rijn (30.000 huizen) en Houten-Zuid (6.500 huizen). Van der Steenhoven meent dat de bewoners van deze wijken al lang en breed in hun auto zitten als de lightrailverbinding er pas in 2009 komt.

Planners

Op dit moment komen volgens het GroenLinks-Kamerlid ook de planners van Leidsche Rijn in de problemen. “Er moeten nieuwe bouwvlekken worden uitgewerkt, maar men weet nog niet eens precies hoe het spoor komt te lopen”. Van der Steenhoven heeft inmiddels minister Van Boxtel van Grotestedenbeleid min of meer aan zijn zijde. De bewindsman bezocht afgelopen maandag Leidsche Rijn. In een uitzending van Omroep Utrecht verklaarde hij dat het belangrijk is dat Randstadspoor er zo snel mogelijk komt. Volgens de huidige planning kan in 2002 het tracébesluit worden genomen en kan begin 2002 de uitvoeringsopdracht uitgaan. In het derde kwartaal van 2002 kunnen alle procedures zijn afgerond en kan dus de feitelijke bouw van nieuwe sporen beginnen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels