nieuws

Gouverneur New York wil milieuvriendelijker bouw

bouwbreed

Gouverneur George Pataki van de Amerikaanse staat New York wil het milieuvriendelijk bouwen stimuleren. Daartoe heeft hij een plan ingediend om aannemers en eigenaren van bouwprojecten fiscaal te belonen als zij milieu- en energiemaatregelen nemen.

De Green Building Council (USGBC) die milieuvriendelijker bouwen propageert, is enthousiast. “New York is de eerste staat die dit doet, maar wij hopen dat andere staten het voorbeeld volgen”, aldus Christine Ervin, presidente van USGBC. New York heeft zijn plannen gebaseerd op een pakket milieumaatregelen die door USGBC zijn ondergebracht in het zogeheten LEED-programma (Leadership in Energy and Environmental Design). Bedoeling van dit programma is het verminderen van vervuiling bij de bouw of renovatie van gebouwen. Verder moet de hoeveelheid bouwafval zo beperkt mogelijk blijven, er moeten maatregelen worden genomen om het verbruik van energie te beperken en als het gaat om de renovatie (die soms tijdens de renovatie deels nog worden gebruikt), moeten er maatregelen worden genomen om de kwaliteit van de lucht in deze gebouwen optimaal te houden. Het nemen van milieumaatregelen en het gebruiken van milieuvriendelijk bouwmateriaal is voorlopig vrijwillig, maar het levert aannemers een potentiële fiscale aftrekpost op van 5 procent van de kosten van de gebruikte materialen. Gaat het om projecten in economisch overbelaste regio’s van New York, dan kan dat oplopen tot 6 procent. Als eigenaren samen met aannemers maatregelen nemen om de luchtkwaliteit in bestaande gebouwen bij renovatieprojecten op peil te houden, komt daar nog een aftrek van 2 procent bij. Het programma geldt voorlopig alleen niet voor woningen. “Wij hopen dat het uitgebreid kan worden. Maar voor kleinere bouweenheden hebben wij nog geen uniform programma ontwikkeld zoals het LEED-programma voor gebouwen. Dat komt later”, aldus Christine Ervin.

Reageer op dit artikel