nieuws

Geen vraag te gek voor zeeloket

bouwbreed Premium

den haag – Rijkswaterstaat opent overmorgen het Noordzeeloket. Bij dit loket kan iedereen terecht die een stukje Noordzee wil claimen voor recreatie of economische activiteiten. De regelgeving hierin ontbrak, maar staat nu opgesteld in de Beheersvisie Noordzee 2010.

Baggeraars, zandwinners, bouwers en anderen die een stukje van de Noordzee willen gebruiken, kunnen te rade gaan bij het Noordzeeloket. Ook particulieren of kleinere bedrijven. Geen vraag is te gek voor de medewerkers van het Noordzeeloket. Mogen we op zee kleiduiven schieten of vuurwerk van een schip afsteken? Is het toegestaan om op Koninginnedag oranje badzout langs de kustlijn te strooien? Heeft u er problemen mee als we er een vliegveld bouwen?

Voor de grote projecten wordt een ‘casemanager’ toegewezen, die van het begin tot het eind contact houdt met de aanvrager. Dat is onder andere het geval bij de vele verzoeken om windmolenparken binnen de twaalfmijlszone te bouwen. Volgens H. Kersten van Rijkswaterstaat zijn de aanvragen goed voor 2500 vierkante kilometer duurzame energie.

Mankementen

Tot voor kort werd iedereen die een stukje Noordzee wilde claimen van het kastje naar de muur gestuurd. Voor overheidsinstanties bleek de regelgeving _ zo die al bestond _ onduidelijk. Bovendien maakte deze versnippering niet helder hoeveel behoefte er landelijk bestond aan (economische) activiteiten langs de kust. Met de ingebruikname van het centrale loketnummer (0900 6667393) behoren deze mankementen tot het verleden, hoopt Rijkswaterstaat.

Kersten: “We moeten nu wel veel gestructureerder werken, want vooral met het gebruik van de zeebodem loopt het mis. Er zijn te veel gebruikers: kabelbedrijven, baggeraars, zandwinners, stortbedrijven, de scheepvaart, offshore en visserij. Daar komen nieuwe bedrijven bij, zoals de initiatiefnemers voor windmolenparken. Er ligt ook een aanvraag voor het leggen van een elektriciteitskabel van Nederland naar Engeland. Dat bedrijf wil weten wat het moet doen om het voor elkaar te krijgen.”

Vooral waar het om kabelaanleg gaat, raakt de bodem vol. Kersten: “Dat zien we nu al aankomen. KPN meldde onlangs dat in het afgelopen kwartaal voortdurend kabels werden losgetrokken.”

Wetgeving

De oude wetgeving regelde uitsluitend het gebied binnen de twaalfmijlszone. De nieuwe omvat het gehele Nederlands Continentaal Plat. Dat biedt zowel aan de overheid als aan de gebruiker van de Noordzee een duidelijk juridisch instrument.

Reageer op dit artikel