nieuws

Gedeputeerde zet Groningse boer aan tot bouwen van ‘mooiere’ schuur

bouwbreed

Waar agrariërs nieuwbouw plegen, verdwijnen fraaie boerderijen tot grote ergernis van velen nogal eens achter een muur van damwandprofiel. De Groningse gedeputeerde drs. M. de Meijer laat momenteel een rapport opstellen met aanbevelingen voor boerenschuren die duidelijk meer recht doen aan het landschap. Het oog wil ook wat, vindt de politicus.

Gedeputeerde De Meijer meent dat de aandacht voor ‘karakteristieke landschappelijke waarden’ in de afgelopen negen jaar gelukkig aanzienlijk is toegenomen. Maar we zijn er nog altijd niet, luidt haar oordeel. Schuren die zijn opgetrokken uit damwandprofiel doen al helemaal weinig recht aan die waarden. De ‘boerenschuur’ bestaat in feite niet. Er zijn schuren voor de opslag van aardappels, graan, kool, voor de intensieve veehouderij en voor het melkvee. De vorm hangt af van het gebruik. De Meijer beseft dat boeren eerst op hun portemonnee letten en pas daarna oog hebben voor uiterlijk vertoon. Maar ‘mooi’ hoeft volgens de gedeputeerde heus niet zo veel meer te kosten en ontstaat soms al door een andere plek of een andere kleur. De aannemer of de gespecialiseerde schurenbouwer kan deze ‘landschappelijk correcte’ varianten als alternatief aanbieden. In de werkgroep hebben onder meer boeren en vertegenwoordigers van de Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (NLTO) zitting. Bouwers ontbreken vooralsnog. De gedeputeerde overweegt een stipendium of een opdracht te verstrekken voor de bouw van een voorbeeldschuur. Aanvankelijk gingen de gedachten uit naar een opdracht aan een architect. Dat idee is inmiddels verlaten, omdat aan een schuur niet zoveel te ontwerpen valt. Land- en tuinbouworganisatie NLTO in Drachten verwacht van een voorbeeldschuur door de grote verscheidenheid aan agrarische bedrijfsgebouwen weinig. De organisatie geeft overigens wel toe dat schuren steeds meer opvallen in het landschap en dat er tegelijkertijd meer interesse voor het buitengebied komt. NLTO schort een definitief oordeel over het voornemen op tot de werkgroep het rapport presenteert.

Reageer op dit artikel