nieuws

Franeker is meer dan een toeristenstadje Plannen voor bouw van 450 woningen

bouwbreed

franeker – Met zijn ruim 21. 000 inwoners is het Friese Franeker niet meer dan een stip op de kaart. Niettemin geniet de gemeente internationale bekendheid: Eise Eisinga bouwde aan het eind van de achttiende eeuw aan het plafond van zijn huis een planetarium. Het inmiddels gerestaureerde sterrenstelsel is een van de toeristische trekpleisters van Friesland.

Maar niet alleen uit toeristisch oogpunt is Franeker een interessante gemeente. Ook op het gebied van bouwen valt er heel wat te beleven. Franeker wordt gevormd door de stad Franeker en daarnaast zestien onderling verbonden dorpen zoals Pietersbierum, Hitzum en Peins.

Binnen de gemeentegrenzen zijn de laatste decennia diverse industrieterreinen ontwikkeld. In combinatie met de goede bereikbaarheid maken zij de stad tot een aantrekkelijke vestigingsplaats.

Daar staat tegenover dat het erg moeilijk is in Franeker een huis te vinden. Daarom heeft het gemeentebestuur vorig jaar een stedenbouwkundig plan uitgebracht. Hierin is voorzien in een nieuwe woningbouwlocatie waar circa 450 huizen verrijzen. De provincie Friesland gaf vorige maand 37.500 gulden subsidie ten behoeve van de stedenbouwkundige visie die voor dit gebied nog moet worden gemaakt. De nieuwbouw moet er voor zorgen dat Franeker de komende tien jaar in zijn woningbehoefte kan voorzien.

In het ontwikkelingsplan is overigens niet alleen sprake van woningbouw. Op het programma staan verder onder meer een brug over het Van Harinxmakanaal en een nieuw bedrijventerrein.

Het bestaande industrieterrein West ontwikkelt zich ondertussen gestaag. Zo kreeg scheepswerf Draaisma onlangs van de provincie Friesland een vergunning om aldaar aan de Morsestraat een scheepswerf te bouwen. Ook gaf de provincie toestemming de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Oostelijke Industrieweg aan te passen.

Het behoud van het aloude culturele erfgoed tenslotte staat in Franeker hoog aangeschreven. Zo worden in de stad zelf de kademuren hersteld, terwijl in de omliggende dorpen verschillende beeldbepalende panden worden opgeknapt.

Reageer op dit artikel