nieuws

Fiscale stimulans kan Belgische woningbouw uit het slop halen

bouwbreed

Ondanks de vrij forse economische groei en de lage rentetarieven blijft de woningbouw in België en vooral in Vlaanderen stagneren. De NCB, de Nationale Confederatie voor het Bouwbedrijf (de overkoepelende aannemersbond in België), wil daarom dat de overheid maatregelen neemt.

Vorig jaar werden in Vlaanderen nog 29.300 bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen toegekend, tegenover 12.400 voor Wallonië en 1900 voor Brussel, wat het totaal voor heel België op 43.600 brengt. Het Vlaamse aandeel hierin was 67 procent. Vijf jaar eerder werden in heel België nog 55.700 bouwvergunningen uitgereikt en bedroeg het Vlaamse aandeel hierin 75 procent. Volgens de NCB is het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) de hoofdoorzaak van deze terugval. Dit plan van de vroegere rooms-rode Vlaamse regering, dat in Vlaanderen van alle kanten zwaar onder vuur ligt, maar ook door de nieuwe Vlaamse regenboogregering wordt gehandhaafd, heeft geleid tot een explosie van de bouwgrondprijzen. Daardoor hebben veel gezinnen zich genoodzaakt gezien hun bouwplannen op te geven en zich op de huurmarkt richten, waar door een steeds krapper aanbod de prijzen eveneens de pan uit dreigen te rijzen. De NCB gelooft niet dat de nieuwe Vlaamse regering het RSV nog ingrijpend zal wijzigen. De aannemersbond wil daarom druk gaan uitoefenen op de overheid om het bouwen fiscaal minder te belasten. Daarbij wordt gedacht aan een verlaging van de btw op nieuwbouw van 21 naar 12 procent. De federale minister van financiën Didier Reynders staat niet onwelwillend tegenover dat idee. Hij heeft inmiddels bij het Nationaal Planbureau en de Hoge Raad voor Financiën een studie besteld over de haalbaarheid. In Vlaanderen zijn de prijzen voor bouwgrond de afgelopen twee jaar met 25 procent gestegen en sedert 1994 zelfs met 50 procent. In Vlaanderen wordt momenteel gemiddeld honderd gulden per vierkante meter bouwgrond betaald, in Wallonië veertig gulden en in de Brusselse agglomeratie driehonderd gulden.

Direct effect

De NCB dringt er bij de federale regering op aan ook bij de inkomstenbelasting fiscale stimuleringsmaatregelen te nemen. Zo zouden de aftrekmogelijkheden voor hypothecaire leningen vereenvoudigd moeten worden en zouden er maatregelen genomen moeten worden die een direct effect hebben op de netto-inkomens. Ook pleit de NCB voor belastingvermindering voor werken aan bestaande woningen waarvoor geen bouwlening is aangegaan.

Reageer op dit artikel