nieuws

Europese aanbesteding zwaar vervuilde Zellingwijk nabij

bouwbreed

ouderkerk a/d ijssel – De sanering van de zwaar vervuilde Zellingwijk in Gouderak wordt over enkele maanden Europees aanbesteed. Met de uiteindelijke aannemer of aanneemcombinatie wordt een prestatiecontract gesloten. “Aan het einde van de rit willen we gewoon een schone put hebben. Hoe dat gebeurt, is aan de aannemer”, zegt J.J. Verschoor, hoofd projectteam Hollandsche IJssel.

Volgens Verschoor is de kogel nu door de kerk. Het benodigde bedrag voor de sanering van de Zellingwijk, honderd miljoen gulden, is beschikbaar en de randvoorwaarden zijn opgesteld. “Wij hebben de zaken rond. Aan de sanering stellen we als voornaamste eisen dat zij veilig moet gebeuren en zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving mag opleveren.”

Dit laatste houdt in dat de ruim 350.000 ton vervuilde grond met boten via de Hollandsche IJssel wordt afgevoerd. Verder wordt de grond compartiments-gewijs afgegraven. Schoon zand moet de – in de jaren vijftig door Shell – verontreinigde grond vervangen.

Plan

Deze eisen staan in het Herontwikkelingsplan Zellingwijk. In dit plan worden tevens de voorwaarden voor de toekomstige woningbouw op deze locatie beschreven. De gemeente wil er zeventig huizen bouwen. “Dit maakt deel uit van het aanbestedingsdocument dat medio dit jaar in de markt wordt gezet, zodat marktpartijen er op kunnen inschrijven.”

Minder bemoeienis van de overheid noemt Verschoor als belangrijkste reden om de sanering door middel van een prestatiecontract uit te voeren. “We hopen ook op een creatieve aanpak. Misschien weten we zo de markt ook te prikkelen.”

De omvang van het project maakt volgens Verschoor een Europese aanbesteding noodzakelijk. “Hoewel ik mij afvraag of er buitenlanders op inschrijven.”

Het project is een van de voornaamste onderdelen van de sanering en herinrichting van de Hollandsche IJssel; Neerlands meest vervuilde rivier.

Op pagina 3: Gouderakse Zellingwijk een groot vuilnisvat.

Reageer op dit artikel