nieuws

Een zwetend gebouw

bouwbreed Premium

Een staalconstructie gevuld met water, dat naar buiten komt bij verhitting. Op die manier worden branden geblust of in ieder geval vertraagd. Een opvallend idee, waarop de Rotterdamse architect Jan Hoogstad onlangs octrooi kreeg.

Octrooi

nummer: 1008249

uitvinder: Jan Hoogstad, Rotterdam

octrooihouder: Jan Hoogstad

gemachtigde: A.J. Hooiveld

Kolommen van gebouwen vullen met water om brand te vertragen is al vaker vertoond. Zo zijn er gebouwen, waarbij het water circuleert en op die manier de warmte afvoert. Dat geeft gebruikers van het gebouw wat meer tijd om een veilig heenkomen te zoeken. De vondst van architect Hoogstad gaat een stap verder. Hij voorziet de kolommen en de eventueel ook met water gevulde balken van zijn gebouw van poriën die worden afgesloten met kunststof proppen. Wanneer de temperatuur van de constructie door brand te hoog wordt, smelten die proppen en stroomt het water naar buiten. Alsof de constructie begint te zweten. Zo wordt de brand geblust, maar in ieder geval vertraagd. Aan het water is een anti- oxidatiemiddel toegevoegd.

Mantel

Al dat water doet wel het voordeel teniet van bouwen met staal: het geringe gewicht van de constructie. Om daar enigszins voor te compenseren beschrijft de octrooitekst ook een variant, waarbij de buis niet over de hele doorsnee is gevuld met water, maar alleen een buitenmantel. De kern en de huid van de kolom vervullen daarbij de constructieve functie. Verder wijst de octrooitekst op allerlei mogelijke combinaties met andere functies. Zo kunnen de watergevulde kolommen onder normale omstandigheden goed gebruikt worden voor verwarming of juist koeling van het gebouw. Het bassin bovenin, waarmee het water op druk wordt gehouden, kan ook dienen ter stabilisatie van de constructie, zodat het gebouw niet te veel uitzwaait bij harde wind. Daarvoor zouden extra pompen moeten worden aangebracht. Hoogstad was niet bereid zijn vinding verder toe te lichten.

Reageer op dit artikel