nieuws

Ede: alle vergunningen in één keer afleveren

bouwbreed

De gemeente Ede wil bouw – en milieuvergunningen beter op elkaar afstemmen en liefst integreren. Dat moet leiden tot een beter product en minder irritatie bij de vergunningvragers.

Onder het motto ‘Samen maken we het leuker’ start deze maand een onderzoek naar de mogelijkheden. Ambtenaren van de hoofdafdeling Vergunningen en Handhaving werken samen met vergunningvragers als ondernemersorganisaties, architecten, juridische en technische adviseurs, milieuorganisaties en burgers. Hun wensen staan centraal. De integratie vindt zowel procedureel als inhoudelijk plaats. “Het komt voor dat je voor één en hetzelfde plan een bouwvergunning, een kapvergunning, een sloopvergunning en een milieuvergunning nodig hebt”, verklaart H. Gerritsen, hoofd van de afdeling Vergunningen en Handhaving, “en ook dat de bouwvoorschriften een brandwerendheid van 30 minuten voorschrijven en je er later achter komt dat je milieuvergunning een brandwerendheid van 60 minuten eist. Of dat je wel een sloopvergunning krijgt, maar de bouwvergunning op bezwaren stuit. Op elke verjaardag hoor je van dit soort irriterende voorbeelden.”

Afstemmen

In de loop van het jaar moet het in ieder geval lukken de vergunningen procedureel op elkaar af te stemmen. “Dat wil zeggen dat we alle vergunningen voor dat ene plan in samenhang bekijken en ze in één besluit tegelijk afgeven.” Inhoudelijke afstemming moet ertoe leiden dat de eisen die per vergunning aan een bouwplan worden gesteld, onderling gelijk zijn. “Zodat het niet gebeurt dat je wel mag bouwen, maar geen kapvergunning krijgt voor de boom die in de weg staat. Zulke duveltjes uit een doosje leiden tot frustraties”, weet Gerritsen. De integratie leidt ook tot meer heldere bezwarenprocedures. Het liefst ontwerpt Ede een procedure waarmee een bezwaarde in één keer het hele plan kan behandelen, zodat de mensen met hun bezwaar niet meer in de verkeerde procedure terecht kunnen komen. Integratie van ‘handhaving’ voorkomt dat de aannemer de ene dag de bouwinspecteur en de dag erna de milieuinspectie op bezoek krijgt.

Proefdraaien

In de loop van het jaar hoopt Gerritsen de integratie zover ontwikkeld te hebben, dat er proef gedraaid kan worden bij complexe bouwplannen. Het ministerie van VROM staat achter het initiatief en heeft de afdeling Vergunningen en Handhaving ondersteuning toegezegd. Andere gemeenten hebben eveneens belangstelling voor de integratie van bouw- en milieuvergunningen. Ook de gemeente Utrecht onderzoekt mogelijkheden.

Reageer op dit artikel