nieuws

Duitse bouw ziet allesbehalve ‘Trendwende’

bouwbreed Premium

De Duitse bouwindustrie is zijn conjuncturele en structurele problemen nog niet te boven. De sector koerst over 1999 af op een omzet van 225 miljard gulden en presteert daarmee 12,1 procent slechter dan in 1995. Het resultaat is een fractie slechter dan in 1998.

“De vraag heeft zich in de eerste drie kwartalen van 1999 slechter ontwikkeld dan vele zogenaamde kenners van de branche voorspelden. Als ik dan de waarheid zei, werd ik een zwartkijker genoemd. Men geloofde mij niet”, aldus voorzitter Walter van Deutsche Bauindustrie gisteren in Berlijn. Volgens Walter is de lichte opleving tijdens het eerste halfjaar in het derde kwartaal weer tenietgedaan. Gelijktijdig zette de daling van de activiteiten in het oosten van Duitsland krachtig door. “De concurrentieverhoudingen worden steeds meer een karikatuur en de prijzen staan onder zware druk. De opbrengsten zijn onveranderd slecht. In het binnenland bestaat nauwelijks de mogelijkheid goede resultaten te boeken”, aldus Walter. De topman constateert dat de bouw ver bij het overige bedrijfsleven achter blijft. Over de periode 1987-1997 stegen de netto rendementen tot bijna drie procent in het begin van de jaren negentig om vanaf 1993 een scherpe daling in te zetten tot 0,2 procent. Het overige bedrijfsleven kampte met een dieptepunt in 1995 (0,8 procent) maar krabbelde daarna weer op tot 2,5 procent rendement na belastingen. “De opbrengst in de bouw is duidelijk slechter dan in de andere sectoren. Bij glas, keramiek en de verwerking van stenen en aarde wordt vier procent winst gehaald. Ook verdienen de Duitse bouwbedrijven aanzienlijk minder dan in de meeste andere EU-landen. Kijk maar naar Nederland en Portugal met winstpercentages van boven de vijf procent. In de Duitse bouwbranche zijn vorig jaar weer 8400 bedrijven failliet gegaan”. Deutsche Bauindustrie rekent voor het jaar 2000 niet op een trendwende. De organisatie verwacht dat de lichte groei in de West- Duitse bouw voor het bedrijfsleven onvoldoende is om de dalende overheidsopdrachten en de afnemende woningbouw te compenseren. De te verwachten instortende omzet in Oost-Duitsland zal de werkgelegenheid verder onder druk zetten. De noodzakelijke vermindering van de capaciteit is volgens Deutsche Bauindustrie door de arbeidsonvriendelijke sociale wetgeving en de afhankelijkheid van banken zoals bij Philipp Holzmann bijna onhaalbaar. De Deutsche Bauindustrie adviseert de leden niet langer opdrachten te accepteren tegen voorwaarden die alleen maar verlies opleveren en bepleit overtollige binnenlandse capaciteit te schrappen. De organisatie bereidt volgens voorzitter Walter een noodkartel voor om zich te weer te stellen tegen wurgcontracten en unfaire uitschrijvings- en gunningsmethoden. Deutsche Bauindustrie komt met een zwarte lijst van niet acceptabele contractvoorwaarden die voortaan voor de bouwbedrijven taboe zouden moeten zijn.

Op pagina 2: Grimmig bouwklimaat moet Duitse bonden mild stemmen.

‘Concurrentieverhoudingen steeds meer een karikatuur’

Reageer op dit artikel