nieuws

Doorbraak Instalnet dit jaar verwacht

bouwbreed

Ten onrechte vrij onopgemerkt opereert Instalnet, een initiatief van de installatiebranche. En dat terwijl daar achter de schermen een monnikenwerk is verzet waar andere sectoren in de bouw jaloers op kunnen zijn. Denk aan BAS, het bouwbrede afsprakenstelsel, dat slechts moeizaam tot stand komt. Natuurlijk is dat precies de reden voor het verschil; de artikelen in de installatiebranche zijn eenduidiger aan te merken dan in andere sectoren van de bouw.

Instalnet herbergt een uiterst bruikbare databank voor installateurs, gevuld door de leveranciers en fabrikanten van elektrotechnische en, op termijn, werktuigbouwkundige materialen (E&W). Die is te ontsluiten via cd-rom en on line, op een ‘extranet’ voor vijfhonderd gulden per jaar voor leden van de branchevereniging Uneto en duizend gulden voor niet-leden.

Installateurs kunnen er alle productinformatie vinden, in plaats van de catalogi van elke fabrikant te moeten doorbladeren; ook als die op diskette of cd-rom zijn aangeleverd, blijft dat onhandig.

De indrukwekkende database met een half miljoen handelsartikelen zit in G@BI: het gemeenschappelijk artikelbestand voor elektrotechnische producten, verdeeld over vijftienhonderd productklassen.

Inbelpunten

Voor de W-sector is al een derde van hetzelfde aantal klassen ingevoerd. Hein Takkenberg, directeur van Instalnet: “De branchevereniging Uneto is de grote voortrekker van Gabi. Luisterend naar de wens van de installateur die niet met al die aparte catalogi wil werken, hebben grossiers en fabrikanten zoals de Technische Unie en Philips dit opgepakt.”

Samen met KPN Telecom is een landelijk dekkend net van inbelpunten op de centrale computer aangelegd, buiten het Internet om. Die opzet hanteerde Intrabouw oorspronkelijk ook en heeft drie voordelen, volgens Takkenberg: “Snelheid, veiligheid en kwaliteit. Je hoeft niet het soms stroperige Internet op om Gabi te raadplegen en het is beter afgeschermd voor eventuele ‘hackers’.”

Fabrikanten hebben groot belang bij actuele artikelgegevens in de markt. Zij kunnen daarom op elk moment van de dag mutaties in hun eigen deel van het Gabi-bestand invoeren. Naast de on line raadpleging kan ook de cd-rom daarvoor worden gebruikt, zij het dat die slechts vier keer per jaar wordt ververst en de meest recente informatie per definitie niet beschikbaar is.

De grote toekomst ligt duidelijk in de combinatie van een goede inhoud bieden en een optimaal werkend netwerk. Dat is duidelijk ook de reden voor de gigantische fusie tussen Time Warner en America Online die eerder deze week bekend werd.

Geen plaatjes

Momenteel zijn zo’n duizend abonnees aangesloten op Instalnet die kunnen zoeken in de informatie van Gabi, en driehonderd echte abonnees die de informatie ook kunnen downloaden.

Tegen het einde van dit jaar verwacht Takkenberg een doorbraak naar drieduizend gebruikers: “Voor het succes hangt veel af van de inhoud die de leveranciers gaan bieden. Nu zijn er bijvoorbeeld nog geen illustraties van de artikelen beschikbaar, een item dat veel waarde toevoegt aan de database. De afspraak is dat de producenten de technische informatie voor hun eigen producten leveren, dus ook de afbeeldingen zelf verzorgen. Van onze kant zullen wij alle leden van de brancheverenigingen Uneto en later hopelijk ook de VNI (de vereniging van de W-sector) aanschrijven hoe zij kunnen inloggen op het extranet, daar is een hele campagne voor in de maak.”

Niet commercieel

Takkenberg beklemtoont ook het bijzondere karakter van Instalnet en Gabi: “Het is een initiatief vanuit de branche, zonder commercieel oogmerk. Individuele bedrijven moeten binnen onze organisatie hun posities veroveren door actieve deelname. De wensen van de installateur, die het bestand snel en eenvoudig moet kunnen gebruiken, hebben altijd voorop gestaan bij de opzet van Gabi. Hij heeft er straks ook het meeste voordeel van: sneller selecteren en bestellen van zijn materiaal. Optimalisatie van de keten, dat is wat ons voor ogen staat.”

Spraakverwarring

Wat de ene installateur een excelsiorpijp noemt, heet voor de ander een gemeniede buis. En een derde noemt het een verwarmingsbuis of installatiepijp. Gabi is zo opgezet dat elke installateur zijn ‘eigen’ woord kan gebruiken om het artikel te vinden. En het systeem kent natuurlijk per artikel een hoofdnaam; in dit geval ‘installatiebuis’.

Was het classificeren en eenduidig benoemen van artikelen al een gigantische klus, de volgende stap zal dat ook weer zijn, schetst Takkenberg: “We willen natuurlijk ook het elektronisch zakendoen, de on line transacties gaan implementeren. Daarvoor zullen we gebruik maken van de VeriSign Onsite certificering. De afspraken die we daarvoor hebben gemaakt zijn gebaseerd op EDI (Electronic Data Interchange, een internationaal geaccepteerde standaard voor zakelijk berichtenverkeer uit de jaren tachtig, PvS). Nu EDI ook voor Internet-technologie geschikt wordt gemaakt, vergt dat weer extra afspraken. Uiteindelijk willen we bereiken dat het voor de deelnemers geen verschil moet maken of ze intern op Baan, SAP of een andere software hun productie en logistiek hebben georganiseerd; iedereen communiceert op dezelfde manier. Dat heeft nog een lange adem nodig”, voorspelt de Instalnet-directeur. En daar kon hij wel eens gelijk in krijgen.

Pieter van Scherpenberg

Publicist voor automatiseringsvraagstukken scherpenberg@netland.nl

Reageer op dit artikel