nieuws

Dijkverbetering op linkeroever Nederrijn

bouwbreed

Het Polderdistrict Betuwe verwacht het zestien kilometer lange dijkverbeteringstraject op de linkeroever van de Nederrijn tussen Driel, Lakemond en Kesteren in april te kunnen aanbesteden. Dat verklaarde projectleider H. Vos tijdens een zitting bij de Raad van State.

De Raad van State behandelde de door plaatselijke agrariërs en buurtbewoners ingestelde beroepen tegen een aantal overheidsbesluiten die ten behoeve van het dijkverbeteringsplan zijn genomen. Vos verwacht dat het een Europese aanbesteding wordt. Hoewel de dijk wat betreft hoogte op niveau is, is verbetering toch dringend noodzakelijk. De binnenzijde is onvoldoende stabiel. De kans bestaat dat er barsten in de dijk komen en dat er water via de onderzijde doorsijpelt. De belangrijkste bezwaren betreffen de prijs van grond en de aanleg van een strang (doodlopende zijarm van de rivier) ten behoeve van natuurontwikkeling. De twee agrariërs zijn niet tegen de dijkverbetering als zodanig, maar willen dat de Raad van State het natuurontwikkelingsproject uit het plan schrapt. Over een week of zes is de uitspraak van de raad te verwachten. Mocht de Raad van State de gewraakte overheidsbesluiten vernietigen, dan wil het Polderdistrict toch alvast zeer urgente delen van de dijk aanpakken.

Reageer op dit artikel