nieuws

Burger draait op voor kosten inschakelen bestuursrechter

bouwbreed Premium

Kosten die een burger maakt om een bezwaarprocedure te doorlopen tegen een beslissing van gemeente of provincie worden niet langer door de overheid vergoed. Het kabinet is bang voor ‘Amerikaanse toestanden’ als het mensen te gemakkelijk wordt gemaakt de gang naar de rechter te maken.

Alleen als een genomen besluit onrechtmatig en in ernstige mate onzorgvuldig blijkt te zijn geweest en als de betrokkene een vergoeding heeft gevraagd, is het bestuursorgaan verplicht te vergoeden. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Korthals van Justitie en minister Peper van Binnenlandse Zaken waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Het voorstel wordt binnenkort ingediend bij de Tweede Kamer. Burgers die het niet eens zijn met de beslissing van een bestuursorgaan kunnen daartegen bezwaar aantekenen. Bijvoorbeeld bij wijzigingen van streek- en bestemmingsplannen. Deze procedure wordt ook wel de bestuurlijke voorprocedure genoemd. Als dat bezwaar niet wordt ingewilligd, kan de betrokkene vervolgens beroep aantekenen bij de bestuursrechter. De kosten die een burger maakt in deze procedure worden in de regel (gedeeltelijk) vergoed door het bestuursorgaan. Over een eventuele verplichting de kosten van de bezwaarprocedure te vergoeden, bestaat in de rechtspraak onenigheid. Daarom komt het kabinet nu met een wettelijke regeling.

Reageer op dit artikel