nieuws

Bouwers tonen onmaatschappelijk gedrag

bouwbreed

Voorlopig wordt nog niet gebouwd op de Zoetermeerse Vinex-locatie Oosterheem. Verboden door de rechter. De projectontwikkelaars/bouwers hebben de koop-aannemingsovereenkomsten ontbonden. Een strop van jewelste.

Gemeenteraadslid E. Haan roept de bouwwereld op de rekening in elk geval niet bij de gedupeerde kopers te leggen. Omdat de MER-rapportage nog niet is afgerond heeft de rechter de bouw van de Vinex-locatie Oosterheem in Zoetermeer stilgelegd (zie onder andere Cobouw 19 januari). Hierop zijn door de bouwers de koop-aannemingsovereenkomsten ontbonden met diegenen die na loting een huis in Oosterheem mochten kopen. Mede door gesprekken met vertegenwoordigers van kopersverenigingen is het de fractie van de PvdA van de Zoetermeerse gemeenteraad duidelijk geworden dat de bouwers de kopers bij het afsluiten van de bouw-aannemingsovereenkomsten op geen enkele wijze hebben gewezen op het feit dat de bouwvergunningen nog niet definitief rond waren en dat er dus nog een risico rondom de start van de bouw was. Het verhaal was toch meer: tekenen bij het kruisje, want voor u tien anderen! De kopers die wij spraken maakten duidelijk dat zij zich dan ook met de rug tegen de muur gezet voelden. Helaas valt deze houding tot op heden te bespeuren bij de bouwers. Zo heeft één bouwer zelfs zijn kopers zonder enige toelichting slechts bericht dat de koop- aannemingsovereenkomst is ontbonden, terwijl twee andere bouwers hun kopers het eerste recht van koop respectievelijk weigering hebben toegezegd. Zeker de aspirant-kopers van de eerste bouwer verkeren dus nu in grote onzekerheid, omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn. De PvdA ziet niet in waarom ook niet deze kopers in ieder geval die zekerheid kan worden geboden dat zij ter zijner tijd het huis, dat ze zo graag willen hebben, inderdaad kunnen kopen. Hier is ronduit sprake van onmaatschappelijk gedrag. Daarnaast speelt natuurlijk nog de kwestie van de verkoopprijs die gaat gelden. De PvdA is van mening dat de kopers niet de dupe mogen worden van de opgelopen vertraging en we doen dan ook een klemmend beroep op de bouwers om geen nieuwe lotingsronde te houden en om de verkoopprijzen die met de kopers in 1999 zijn overeengekomen zijn, te handhaven. De marktsituatie is toch zeker winstgevend genoeg? De PvdA heeft ook het Zoetermeerse college van B en W opgeroepen al het mogelijke te doen om de bewoners niet de dupe te laten worden van de Oosterheem-affaire. Wij zijn het dan ook eens met de inzet van het college om de grondprijs niet te verhogen. Daar kunnen en moeten de bouwers een voorbeeld aan nemen. De PvdA-fractie is van mening dat wanneer de bouwers de kopers niet vergaand tegemoet willen komen, de gemeente Zoetermeer de lopende contracten ten aanzien van Oosterheem met deze bouwers moet uitdienen, maar dat deze bouwers in de toekomst geen partner van de gemeente meer kunnen zijn.

E. Haan is gemeenteraadslid voor de PvdA in Zoetermeer

Reageer op dit artikel