nieuws

Bloemenlijn ‘proeftuin’ voor nieuwe ontwerpmethode Amoi-ce leidt toch niet tot prijsaanbieding Ondergronds Logistiek Systeem

bouwbreed

schiphol – Het versneld uitwerken van de plannen voor een ondergrondse bloemenlijn tussen Aalsmeer en Schiphol heeft toch niet geleid tot een prijsaanbieding. De exercitie was vooral gericht op het vervolmaken van de nieuwe ontwerpmethode amoi-ce.

Amoi-ce is een ontwerpmethode die is komen overwaaien uit de Amerikaanse auto- en vliegtuigindustrie. Het komt er op neer dat in korte tijd met specialisten van uiteenlopende disciplines een complex ontwerp vanuit alle mogelijke invalshoeken wordt aangepakt. De deelnemers moeten flinke bevoegdheden hebben en namens hun bedrijf knopen kunnen doorhakken, zonder eindeloos ruggespraak te hoeven houden. Tijdens een of twee weken wordt bijna dag en nacht en in een afgezonderde omgeving aan de opgave gewerkt. Alsof in een snelkookpan vliegensvlug een compleet gerecht wordt bereid.

Enthousiaster

Het Centrum Ondergronds Bouwen heeft de methode nu drie keer losgelaten op infrastructurele projecten. Geen daarvan leidde tot een verwezenlijkt ontwerp, maar het COB wordt wel steeds enthousiaster over de methode.

Vorige week meldde Cobouw dat het team dat op die manier onlangs het ondergronds logistiek systeem (OLS) tussen Schiphol en Bloemenveiling Aalsmeer aanpakte tot een prijsaanbieding was gekomen. Maar die mededeling wordt door organisator Instalcob nu weer ingetrokken.

Bij Schiphol, dat het actiefst is bij het onderzoek naar de toekomstige bloemenlijn, zei men eerder al op een andere manier tegen de recente exercitie aan te kijken. Het was volgens Peter Luitjens van Schiphol Project Consult vooral een manier om blinde vlekken uit de voorontwerpen in te vullen en na te gaan of een jarenlang ontwerptraject met een andere aanpak flink kan worden bekort.

Er zijn tijdens de week in hotel De Lindenhof in Delft wel kostenberekeningen gemaakt, maar tot een concrete prijsaanbieding hebben die niet geleid. Daarvoor was een aantal aannames te onzeker.

Wanneer wel kan worden aanbesteed weet Luitjens niet. Als traditioneel wordt aanbesteed, is er flink veel tijd nodig voor de besteksvoorbereiding; wordt voor een alternatieve aanbesteding gekozen, dan zou het sneller kunnen. In het laatste geval zouden inschrijvende combinaties vruchtbaar gebruik kunnen maken van de amoi-ce methode. Luitjens sluit niet uit dat er wellicht dit jaar nog kan worden aanbesteed, ondanks het feit dat de overheid in het MIT geen geld heeft gereserveerd. De veronderstelling is dat er 300 miljoen gulden overheidsbijdrage nodig is, om het 450 miljoen gulden kostende project rendabel te krijgen. Maar eerst zal de stichting OLS zich moeten omvormen tot een vof. Die zal niet langer tot doel hebben de aanleg van de ondergrondse bloemenlijn te onderzoeken en te bevorderen, maar te realiseren.

Spelregels

Zelfs als het project compleet privaat gefinancierd zou kunnen worden, is het volgens Luitjens nog maar de vraag of er dan geen Europese aanbesteding nodig is. Doordat het om grootschalige infrastructuur gaat, is het volgens Luitjens geen sinecure de precieze spelregels daarvoor in kaart te brengen. Bovendien is de overheid er niet met alleen een financiele bijdrage. Luitjens hoopt ook op actieve medewerking bij het rondkrijgen van alle procedures en vergunningen. En er zal zoiets als een bestemmingsplan voor de ondergrond moeten worden opgesteld. Vooralsnog is de ondergrond een juridisch niemandsland.

Reageer op dit artikel