nieuws

‘Beter loon lokt docent bouwkunde voor klas’

bouwbreed

Een hoger salaris maakt het beroep van leraar bouwkunde aantrekkelijker. Dat zegt mevrouw Phillipse, adjunct-directeur van de Fontys Hogescholen in Amsterdam en Rotterdam, in een reactie op het plan van PvdA-fractievoorzitter Melkert om 4 à 5 miljard gulden uit te trekken voor hogere salarissen voor docenten.

“Het beroep van leraar staat in het algemeen in zeer laag maatschappelijk aanzien”, aldus Phillipse. “Docenten worden bovendien steeds meer geconfronteerd met allerlei problemen zoals geweld op school en moeilijke leerlingen”, geeft hij aan. Bij het bedrijfsleven zijn zulke moeilijkheden onbekend en zijn de aanvangssalarissen hoger. “Ik heb onlangs nog meegemaakt dat een van onze tweedejaars studenten werd weggekocht door een bedrijf. Een goed salaris, een auto van de zaak en een huis kon eventueel ook nog wel worden geregeld.”

Extra

Melkert wil dat het kabinet jaarlijks 4 à 5 miljard gulden extra uittrekt voor onderwijs. Het geld zou moeten gaan naar hogere salarissen voor docenten en betere schoolgebouwen. De instroom in de wao neemt dan af. Melkert legde zijn eis neer tijdens een bijeenkomst in Amsterdam. De extra middelen moet het kabinet halen uit het begrotingsoverschot. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota zal erover worden gesproken. Melkert dringt al langere tijd aan op extra geld voor de onderwijsbegroting. Hij heeft nu voor het eerst concrete bedragen genoemd. De fractieleider verwacht dat met de extra impuls het tekort aan onderwijzend personeel grotendeels kan worden weggewerkt.

Aannemer

F. Schoondermark, locatiedirecteur van het Pius X college voor vbo/mavo in Almelo, weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om aan geschikt personeel te komen. Toen er bij zijn school een vacature bestond voor een docent bouwkunde was hij genoodzaakt om een gepensioneerde aannemer in dienst te nemen. Een jonge docent was niet te vinden. Volgens Schoondermark is de hoogte van het salaris niet het enige waaraan het schort. Hoewel ook hij vindt dat met name het bedrag dat beginnende leraren ontvangen hoger zou moeten worden. “De werkdruk moet omlaag en het maatschappelijk aanzien omhoog. Als dat gebeurt in combinatie met hogere aanvangssalarissen, zal op langere termijn de animo om docent te worden weer toenemen.”

Reageer op dit artikel