nieuws

Artikel 19 leidt tot onnodige risico’s

bouwbreed Premium

Professionele bureaus wijzen omwonenden met een actief benaderingsbeleid op hun rechten. Dat leidt tot ‘Amerikaanse toestanden’ en risico’s die bijna niet meer te calculeren zijn. Ontwikkelaars draaien steeds vaker op voor de schade.

Voorzitter J. Kuiper van de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers (NVB) wijt de hausse aan schadeclaims aan het veelvuldige gebruik van artikel 19-procedures. In de ogen van de ontwikkelaars hebben gemeenten dit artikel in de Wet Ruimtelijke Ordening veel te vaak toegepast.

Gemeenten gebruiken elk jaar 1200 keer artikel 19 om, vooruitlopend op een wijziging in het bestemmingsplan, een bouwvergunning af te geven. Dat kan gaan om een simpele dakkapel, maar ook om een complete Vinex-wijk.

Een gemeente eist in 99 procent van de gevallen dat bij een artikel-19 de opdrachtgever de risico’s op planschade op zich neemt. De zelfstandige status die de procedure vanaf april zal krijgen, maakt voor deze praktijk geen verschil.

De risico’s zouden enigszins binnen de perken zijn te houden door de termijn van claimen te beperken tot de defintieve bouwvergunning. Nu bestaat geen enkele termijn en mag een omwonende ook tien jaar na oplevering planschade bij de opdrachtgever eisen.

Artikel 19 is in de ogen van Kuiper vooral misbruikt door gemeenten om de regie strak in handen te houden. “In de acht jaar tussen de Vinex-contracten en de feitelijke bouw hadden bestemmingsplannen allang rond kunnen zijn.” Hij kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het opzet van de gemeenten is geweest. Omdat bij artikel 19 de mogelijkheden voor beroep gelijk met de bouw oplopen, zijn de risico’s steeds groter.

Kuiper kent uit zijn eigen bouwbedrijf Thunnissen een voorbeeld van huizen in de Haarlemmermeer die nu al meer dan een jaar zijn opgeleverd zonder dat de definitieve bouwvergunning rond is. “Dan krijg je de absurde situatie dat hypotheekverstrekkers en notarissen weigeren zo’n huis te laten passeren.”

Voorzitter Kuiper van de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers NVB.

Reageer op dit artikel