nieuws

Afbouw versterkt samenwerking Nieuwe federatie begint met druk programma

bouwbreed Premium

gouda – De ondernemersorganisaties voor de afbouw versterken hun samenwerking. Schilders, stukadoors, natuursteen-, plafond- en wandmontagebedrijven en terrazzo- en vloerbedrijven vinden elkaar binnen de nieuwe Federatie van Ondernemersorganisaties in de Afbouw (FOA).

Het is volgens voorzitter J. van der Worp, tevens voorzitter van de Fosag (Schilders), uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de FOA de vier bestaande organisaties gaat vervangen. Dat zijn Fosag, Navas (Stukadoors), VTV (vloerenleggers) en ABN (natuursteenbedrijven).

“Je moet wel recht blijven doen aan de deelnemende groepen. De nieuwe federatie zal er echter voor zorgdragen dat dit in de toekomst efficienter gebeurt,” aldus Van der Worp. Allicht komt er op termijn een groot ‘Afbouwhuis’. Als de vier organisaties fysiek onder een dak komen, is de communicatie directer. Op dit moment wordt de individuele dienstverlening beter op elkaar afgestemd. Dat komt de kracht van de federatie ten goede. Maar verder zal het vooralsnog niet gaan. Een sterke, overkoepelende organisatie kan de belangen van de Afbouw beter behartigen ten opzichte van de overige bouw. Het is overigens zeer zeker niet de bedoeling dat wij tegenover het AVBB (Algemeen Verbond Bouwbedrijf) komen te staan. “Wij willen graag een loyale partner zijn van het AVBB.”

Vol programma

De kersverse federatie, die voortkomt uit de FAANB, heeft meteen al een druk programma. Naast de zzp-verklaring voor de afbouw, die per 1 april een feit moet zijn, is de FOA druk doende met de oprichting van een Hoofdbedrijfschap Afbouw. Dit bedrijfschap, dat in de loop van het jaar het daglicht moet zien, moet op termijn de aparte Bedrijfschappen Schilders-, Stukadoors-/Terrazzo-/ Vloerenbedrijf en Natuursteenbedrijf vervangen.

Nog een drastisch plan dat de FOA op stapel heeft staan, is de oprichting van een eigen Sociaal Fonds voor de afbouw. Ook hier wil de FOA niet tegen het SFB in. “Maar wij willen kunnen meepraten over de activiteiten van het SFB, vooral over de commerciele activiteiten die het fonds ontwikkelt.”

De afbouw voelt zich soms door het SFB niet goed bediend. Op meer terreinen spelen bij de afbouw vaak andere zaken dan bij de rest van de bouw. Het probleem is, dat de bedrijven in de afbouw vaak veel kleiner zijn dan die in de rest van de bouw.

Vice-voorzitter J. van de Kant, ook voorzitter van de Navas, noemt bijvoorbeeld de subsidies die worden toegekend aan bedrijven die vijf procent van hun personeel werven onder langdurig werklozen. “Voor een kleine ondernemer, met een man of vijf personeel, is een dergelijke regeling gewoon niet haalbaar. Dat zijn zaken die de FOA binnen de overlegstructuren nu veel sterker kan gaan aankaarten dan voorheen het geval was”, aldus Van de Kant.

De FOA bestudeert tevens de mogelijkheden op het gebied van vakopleidingen. Momenteel zijn er drie gespecialiseerde mts-opleidingen voor schilders. Onder het wakend oog van de FOA moeten die scholen worden uitgebreid naar ‘afbouw-mts’en’.

Een andere mogelijkheid is om binnen de bestaande mbo-opleidingen de afbouw meer gestalte te geven.

Wurgcontracten

Bovendien zal de FOA zich sterk sterk maken voor de verhouding hoofdaannemer-onderaannemer. De FOA wil dat de juridische posities van de twee partijen worden gelijkgeschakeld, zodat de zogenaamde ‘wurgcontracten’, waarbij de risico’s uitsluitend bij de onderaannemer berusten, niet meer tot de juridische mogelijkheden behoren.

De FOA maakt zich verder ook grote zorgen over de afschaffing van de Vestigingswet. Volgens Van der Worp daagt de wetgeving uit tot omzeiling ervan, zodat oneerlijke mededinging ontstaat.

Het meldpunt oneerlijke mededinging is er inmiddels voor de afbouwsector en de FOA staat daar vierkant achter.

Voorzitter J. van der Worp (rechts) en vice-voorzitter J. van de Kant van de nieuwe Federatie van Ondernemingsorganisaties in de Afbouw. F oto: Peter van Mulken

Reageer op dit artikel