nieuws

Aantal jongere schilders daalt of verdwijnt uit beeld

bouwbreed

Het aantal schilders is in 1998 gedaald. Vooral jongere schilders namen in getal af, terwijl het aantal oudere schilders met achttien procent steeg.

Dit staat in het nieuwe EIB-rapport ‘Het werknemersbestand in het schildersbedrijf in 1998’. Vooral in de leeftijdsgroep tussen 25 en 44 jaar is de uitstroom groot. In totaal nam die groep met 830 werknemers af, terwijl de totale groep schilders met 838 kleiner werd. Daarbij moet worden aangetekend, dat volgens gegevens van het CBS het aantal zzp’ers in de schildersbranche van 1997 op 1998 met 234 toenam. Dat kan een deel van de uitstroom van deze groep verklaren. Wat ook kan bijdragen is de trend dat er steeds meer kleinere bedrijven bijkomen in de schildersbranche. Daardoor komen er meer ondernemers/eigenaren, die in het onderzoek niet worden meegeteld als werknemer, terwijl zij wel nog als schilder actief zijn. Op die manier ‘verdwijnt’ een deel van de schilders uit de statistieken. De piek van de zomeractiviteiten vlakt ten opzichte van de vorige jaren af. Volgens de Federatie van Ondernemersorganisaties in de Afbouw (FOA) is wordt deze trend de komende jaren sterker.

Premiedispensatie

Dat is te danken aan de nieuwe regeling, waarbij premiedispensatie in de tijd wordt verleend. Premies worden in de winter lager dan in de zomer, waardoor het aantrekkelijker is werknemers in dienst te houden. Ook wordt het vaste contract vanaf volgend jaar aantrekkelijker: bij een vast dienstverband gaan werkgevers minder premie betalen dan bij het tijdelijke contract. Tot slot valt voor de schilders veel goeds te verwachten van het lagere btw-tarief. Dat moet er onder meer zorgen voor minder zwartwerken en meer opdrachten.

Reageer op dit artikel