nieuws

‘Aannemer en scheepsbedrijf de dupe van dijkplan Dongemond’

bouwbreed

den haag – Hoogheemraadschap West-Brabant en de provincie moeten in het dijkverbeteringsplan Dongemond meer rekening houden met de belangen van twee bedrijven.

In een uitspraak van de Raad van Stade die gisteren is gepubliceerd, is het rechtscollege tegemoet gekomen aan de bezwaren van J. Hompus en S. De Leeuw. Hompus, van Roro-Ships BV, heeft grote bezwaren tegen de gevolgen van de voorgenomen dijkophoging. Volgens hem kan hij niet langer schepen op de wal zetten. Hompus pleit dan ook voor een damwandconstructie.

Aannemingsbedrijf De Leeuw Waterbouw heeft grote bezwaren tegen het dempen van het haventje, dat cruciaal is voor de bedrijfsvoering.

De Raad van State deelt de kritiek van Hompus en De Leeuw en meent dat de provincie en het waterschap hun huiswerk moeten overdoen voor twee dijkvakken ter hoogte van Hompus en De Leeuw. De Raad stelt dat de dijkplannen zeer nadelig uitpakken voor beide bedrijven en dat provincie en waterschap hebben nagelaten die nadelige effecten te onderzoeken en bij de plannen te betrekken.

Reageer op dit artikel