nieuws

Sluis en betonnen brug voor de recreatievaart

bouwbreed

harderwijk – Flevoland gaat ten zuiden van het gemaal Lovink een schutsluis bouwen ten behoeve van de recreatievaart tot de zogenaamde M3-klasse. Ter hoogte van Harderwijk verbindt de nieuwe schutsluis het Veluwemeer met de Hoge Dwarsvaart, die onderdeel uitmaakt van het vaarwegennet Flevoland. Het technisch ontwerp wordt gerealiseerd door ingenieursbureau Tauw uit Deventer en bevindt zich momenteel in de eindfase van het bestek. Nog dit najaar wordt de sluis aanbesteed.

Sluis Lovink ligt in de nabijheid van een aantal kerngebieden van de ecologische hoofdstructuur, waaronder het Harderbos, Harderbroek, de Kievitslanden, het bosgebied de Houtsnip en het Veluwemeer. Bovendien bestaan plannen om de natuur langs de Hoge Dwarsvaart te versterken.

Per jaar worden in de sluis 2400 passages verwacht. Om de negatieve effecten op natuur en landschap zoveel mogelijk te beperken en de sluis op een natuurlijke wijze in het gebied te integreren, is een milieu-effectrapport (mer) opgesteld, waarin de voorgenomen activiteiten zo zijn vormgegeven dat negatieve effecten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Primaire waterkering

Het doel van de sluis is een verbinding te realiseren tussen de recreatievaarwegen in Flevoland en het Veluwemeer en indirect tussen het Markermeer en het Veluwemeer.

De sluis is echter gesitueerd in de Harderdijk en mag niet leiden tot een onveilige situatie voor de polder achter de dijk. Daarom wordt hij uitgevoerd als onderdeel van de primaire waterkering, waarbij de sluisdeuren een gelijke waterkerende werking krijgen als de huidige dijk. Voorts wordt de sluis uitgevoerd met dubbele stalen sluisdeuren. Bovendien is er een risicoanalyse gemaakt ten aanzien van de veiligheid.

Brug

Onderdeel van het bestek, dat nog moet worden aanbesteed, is tevens de bouw van een prefab betonnen brug met een vaste doorvaarthoogte van 7,5 meter, die de twee dijkdelen weer met elkaar verbindt.

De bediening van de sluis geschiedt op afstand, vanuit de Noordersluis die circa 25 kilometer verderop bij Lelystad ligt. De sluis wordt bewaakt met behulp van camera’s.

De sluis heeft een verval van circa 5 meter en is gedimensioneerd voor schepen met een maximale lengte van 14 meter en een breedte van 4 meter. De sluiskolk wordt 20 meter lang en 5 meter breed en is voorzien van stalen deuren.

Kunsteiland

Om de sluis te realiseren, moet vanaf de Hoge Dwarsvaart een afsplitsing worden gemaakt. Hiertussen ontstaat straks een restgebied, een soort landtong. De landtong wordt getransformeerd tot een (kunst)eiland in de vorm van een ringdijk. Het eiland krijgt een doorsnede van 45 meter. De ringdijk wordt circa 13 meter breed en bekleed met blauw asfalt naar ontwerp van kunstenares Jacqueline Verhaagen.

De binnenring wordt voorzien van een grove structuur door middel van stortsteen. In het midden bevindt zich een binnenwater met een doorsnede van circa 18 meter. Ook dit werk zal gelijktijdig worden uitgevoerd met realisering van de sluis. Naar verwachting is de sluis in het voorjaar van 2001 gereed.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels