nieuws

Ontwikkelaars kapen grond weg voor ruziende gemeenten

bouwbreed

deventer/gorssel – Projectontwikkelaars hebben ruimschoots geprofiteerd van het conflict tussen Deventer en Gorssel over een grenscorrectie van Epse-Noord.

Deventer wil tussen het aan Gorssel toebehorende kerkdorp Epse en de A1 een bedrijventerrein van 55 a 60 hectare ontwikkelen. Maar diverse marktpartijen hebben al zeker meer dan de helft van de grond bemachtigd. De wegenbouwers Bruil en Timmerhuis uit Ede en Vriezenveen en bouwbedrijf Trebbe uit Enschede eisen 25 hectare op, tientallen hectaren grond zijn in handen gekomen van nog onbekende speculanten.

Deventer zit zwaar met de zaak in haar maag. De stad heeft dringend bedrijventerrein nodig voor de toekomst, maar wordt nu lelijk in de wielen gereden. Boosdoener is een slepend conflict met buurgemeente Gorssel over een grenscorrectie van Epse-Noord ten faveure van Deventer. De gemeenteraad van Gorssel heeft die grenscorrectie afgewezen. Via een wetswijziging probeert Deventer nu toch de grondannexatie af te dwingen, maar die procedure is nog niet eens in behandeling genomen.

Agrarisch

“We hebben Gorssel verzocht een voorkeursrecht te vestigen op het bedrijventerrein Epse-Noord, maar de gemeente wil de agrarische bestemming niet veranderen”, verzucht de Deventer wethouder Doornebos van Ruimtelijke Ordening.

“De bewoners van Epse vrezen aantasting van hun woon- en leefklimaat. De gemeente Gorssel hecht grote waarde aan de belangen van die bewoners.”

In feite is Deventer deels schuld aan de kwestie. “Wij hebben een procedurele fout gemaakt inzake de grenscorrectie. Daarom heeft de gemeenteraad de procedure ongegrond verklaard.” Het Rijk moet nu klare wijn schenken over de annexatie van Epse-Noord. “Wij weten niet wanneer de Tweede Kamer met een een wetsvoorstel komt.”

De markt heeft zich intussen een machtspositie verworven op het prestigieuze bedrijventerrein, waarvan het merendeel direct langs de A1 ligt. Wegenbouwer Bruil bezit ruim dertien hectare, branchegenoot Timmerhuis 7,2 hectare en bouwbedrijf Trebbe 4,6 hectare. Andere onbekende speculanten hebben tientallen hectaren verworven. Een hectare grond ging voor vier ton van de hand.

Niet bekend

Publiek-privaat

Evers sluit samenwerking met de gemeente Deventer niet bij voorbaat uit, mits de grenscorrectie van kracht wordt. “Ik ben in principe wel te porren voor een publiek-private constructie. Het is een utopie te denken dat je de gemeente kunt uitsluiten. Immers, de gemeente kan bestemmingsplannen veranderen, eventueel gronden onteigenen en vergunningen verlenen. Overleg met de gemeente is van wezenlijk belang voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld beeldkwaliteitsplannen”, verklaart hij.

Timmerhuis heeft al ervaring met pps-constructies. “We zijn bezig met een project dat twintig hectare woningbouw omvat. De gemeente deelt voor twintig procent in de winst. Zij ontwikkelt de plannen, wij nemen de grondexploitatie voor onze rekening.”

Overigens twijfelt Evers aan de vraag of Deventer in staat zou zijn 55 a 60 hectare grond te kopen. “Als ik zie hoe hoog de grondprijs ligt, dan zou dat een gigantische aderlating voor de gemeente zijn geweest. Dus je kunt wel stellen dat de marktpartijen een stuk financiele zorg uit handen van de gemeente nemen. En in onderlinge samenwerking kunnen we uiteindelijk best tot een mooi bedrijventerrein komen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels