nieuws

Kans op Zuiderzee- en Hanzelijn steeds groter

bouwbreed

Van onze parlementaire redactie

den haag – De kans dat zowel de Hanze- als de Zuiderzeespoorlijn worden aangelegd, lijkt steeds groter te worden. Noemde eerst minister Pronk (VROM) in de startnota Ruimtelijke Ordening al de aanleg van de dure Zuiderzeelijn opportuun als de plannen voor corridorontwikkeling doorgaan, gisteren liet minister Netelenbos (Verkeer) in de Eerste Kamer doorschemeren dat de twee spoorlijnen elkaar niet beconcurreren.

Netelenbos liep hiermee vooruit op de resultaten van een onderzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Bekeken wordt in hoeverre de twee spoorverbindingen elkaars reizigers afpakken. Deze maand moet de uitkomst bekend zijn. Het feit dat minister Netelenbos er in de Eerste Kamer op vooruitliep, duidt erop dat zij al kennis heeft van de bevindingen van de onderzoekers van haar ministerie.

In oktober 1998 zaaide Netelenbos, tot woede van de noordelijke provincies, nog twijfel over het doorgaan van beide spoorlijnen. Met de aankondiging van het onderzoek naar het bestaansrecht van de verbindingen hield ze de mogelijkheid open een van beide uiteindelijk te schrappen. Gezien de uitlatingen in de Eerste Kamer lijkt het onwaarschijnlijk dat dit nu nog gebeurt.

Miljarden

De Hanzespoorlijn van Lelystad naar Zwolle staat in het planstudieprogramma van het Meerjarenprogramma voor Infrastructuur enm Transport (MIT). De bouw kan in 2002 beginnen. De kosten worden begroot op minimaal 1,45 miljard gulden en maximaal 2 miljard.

De Zuiderzeespoorlijn die Lelystad rechtstreeks moet verbinden met de noordelijke provincies is aanzienlijk duurder. In december waarschuwde minister Jorritsma (Economische Zaken) nog dat de kosten in de richting van die van de Betuwelijn en de HSL Zuid zullen gaan. Dat komt neer op een bedrag ergens tussen 8 en 9 miljard. Tot dat moment was er alleen een raming van het centraal Plan Bureau uit 1993 waarin werd uitgegaan van 3 miljard gulden.

Supersnel

Grote vraag is nog hoe de Zuiderzeelijn wordt uitgevoerd. Wordt het een supersnelle baan met doorgaande verbinding naar Duitsland, dan zal de complete spoorlijn van Amsterdam naar Lelystad moeten worden aangepast. Gaat het om een conventionele lijn, dan hoeft alleen de ontbrekende schakel van Lelystad naar Groningen te worden gebouwd. Derde mogelijkheid is een uitvoering in de vorm van een magneetbaan. Een dergelijke baan zou een volledig nieuwe infrastructuur vergen.

Minister Netelenbos liet in de Eerste Kamer doorschemeren dat het de bedoeling is dat met de bouw van de Zuiderzeelijn voor 2010 wordt begonnen, als wordt besloten de lijn daadwerkelijk aan te leggen. Zij wilde echter niet ingaan op details over het trace, omdat daarover de komende jaren moet worden gesproken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels