nieuws

‘Een vergunning voor grote projecten voldoet’

bouwbreed

groningen – Grote ruimtelijke projecten zoals de uitbreiding van Schiphol of de aanleg van een hoge-snelheidslijn kunnen voortaan met een vergunningsprocedure worden geregeld. Dat kan met behulp van het nieuwe stelsel van ruimtelijke ordening en vergunningsverlening, dat ir. A. Bregman heeft ontwikkeld.

Hij promoveert volgende week donderdag op dit nieuwe systeem aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met deze vergunningsprocedure kan de overheid forse tijdwinst boeken, meent Bregman. In het Bregmans-stelsel moet voor ieder project eerst duidelijk worden vastgesteld of het de verantwoordelijkheid is van Rijk, provincie of gemeente. Vervolgens moet het betreffende orgaan beslissen of ze een vergunning verleent of niet. Bestaande procedures moeten dan worden geintegreerd voor een projectvergunning. Dan wordt het ook mogelijk de planprocedure en vergunningsprocedure voor het project gelijktijdig te doorlopen.

De onderzoeker zegt dat ruimtelijke projecten in het nieuwe vergunningstelsel veel sneller en met minder procedurele risico’s kunnen worden geregeld. De invloed van betrokken overheden en de inspraak en rechtsbescherming blijven daarbij wel gewaarborgd.

Bregman studeerde aan de TU Delft en is stafmedewerker aan het Instituut voor Bouwrecht in Den Haag. Hij vindt dat het huidige ruimtelijke bestuursrecht in Nederland is verworden tot een ‘fietsband met heel veel plakkers’.

De huidige wet op de ruimtelijke ordening en de algemene wet bestuursrecht leveren problemen op als belangrijke projecten snel moeten worden gerealiseerd. Daarom zijn er speciale projectwetten gemaakt, bijvoorbeeld bij de ‘Deltawet grote rivieren’ en de ‘Wet procedures vijfde baan Schiphol’.

Op gemeentelijk niveau zijn ‘plakkers’ ontwikkeld die gemeenten de gelegenheid bieden om buiten het bestemmingsplan om een vergunning te geven voor bouwprojecten. Bregman twijfelt nog of zijn nieuwe stelsel snel zal worden ingevoerd. (anp)

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels