nieuws

Stortvergunning voor baggerspecie

bouwbreed

den haag/dinteloord – De Raad van State is niet ingegaan op een verzoek van de gemeenten Steenbergen en Moerdijk om de vergunning te schorsen voor het storten van baggerspecie in de Dintel.

In de stortplaats onder water in een voormalige zandput is al veel baggerspecie gestort. De vergunning werd onlangs door gedeputeerde Staten van Noord-Brabant verlengd tot 1 januari 2002. De gemeenten vrezen echter dat verdere stortingen vervuiling van de Dintel veroorzaken. Ze vroegen de rechter om schorsing van de vergunningen, maar hebben nu van de Raad van State nul op het rekest gekregen.

Dat betekent dat een begin kan worden gemaakt met het uitbaggeren van de singels in Breda. De baggerspecie uit Breda komt in de stortplaats in de Dintel.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels