nieuws

Zuid-Holland investeert extra in railverbindingen

bouwbreed Premium

den haag – Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland willen jaarlijks 12 miljoen gulden extra investeren in knelpunten van wegen, verkeersveiligheid en openbaar vervoer. Het geld moet deels uit de vrije ruimte komen binnen de provinciebegroting.

Daarnaast hebben GS het plan de motorrijtuigenbelasting geleidelijk te verhogen met maximaal 2,2 opcenten in de jaren 2003 tot en met 2005.

Het dagelijks bestuur van Zuid-Holland komt met deze voorstellen om een scheefgroei in de investeringen op het terrein van verkeer en vervoer recht te zetten. De plannen die er nu liggen behelzen vooral investeringen in wegen.

De 12 miljoen extra zal voor het grootste deel naar openbaar vervoersprojecten gaan. Gedacht wordt onder meer aan de ontwikkeling van een railverbinding tussen de Zoetermeerlijn en Rotterdam (ZoRo) in het kader van Randstadrail en de Rijn-Gouwelijn.

Verder zijn er ideeen voor voorrangssystemen voor de bus op de 12 tussen Gouda en Den Haag, op de A44 tussen Leiden en Den Haag en op de A15 tussen Gorinchem en Papendrecht.

Op 15 december moeten Provinciale Staten zich over de plannen uitspreken. Volgens een woordvoerder staat de omvang van de verhoging van de opcenten van de motorrijtuigenbelasting nog niet vast.

“Eerst moet blijken hoeveel vrije ruimte er in de begroting is. We willen in elk geval een duidelijk link leggen tussen betalingen van automobilisten en openbaar vervoer.”

Reageer op dit artikel