nieuws

Zoetermeer zegt polis bouwfouten op

bouwbreed Premium

zoetermeer – Zoetermeer verzekert zich vanaf 1 januari 2000 niet meer tegen bouwfouten bij schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs. De gemeente verkortte de afschrijvingstermijn van zestig naar veertig jaar. De gemiddelde leeftijd van de schoolgebouwen ligt tussen tien en 25 jaar. Beide feiten verlagen het risico van bouwfouten aanmerkelijk. Schoolgebouwen voor het primair onderwijs zijn ook niet tegen bouwfouten verzekerd. De gemeente noemt de kans op bouwfouten uitermate klein, omdat het bestuur tot nog toe geen melding over fouten ontving. Bovendien vraagt de gemeente zich af of de verzekering daadwerkelijk uitkeert in het geval van bouwfouten. Zoetermeer liet de gebouwen sinds 1 januari 1998 als gevolg van decentralisatie verzekeren. Het vrijkomende geld (44.000 gulden) gaat op aan de hogere premies voor de resterende polissen.

Zoetermeer reserveert het komende jaar meer dan een half miljoen gulden voor het herstellen van vandalismeschade aan scholen.

Reageer op dit artikel