nieuws

Woningbouwsubsidie gewild in Amsterdam

bouwbreed

amsterdam – Het aantal subsidieaanvragen voor woningbouw in Amsterdam is fors gestegen. Naar verwachting wordt dit jaar twee miljard gulden geinvesteerd in Amsterdamse woningen.

Bij de stedelijke woningdienst kwamen 4800 aanvragen binnen, vorig jaar werden 2107 verzoeken gedaan. Er kwamen over de eerste elf maanden van dit jaar 3500 aanvragen binnen voor woningen in de marktsector. Voor sociale huurwoningen werden 1308 subsidieaanvragen gedaan. Een groot deel van de verzoeken, namelijk 2048, valt onder woningverbetering. Ook duurzaam bouwen blijkt populair, hiervoor kwamen 1163 subidieaanvragen binnen. Voor het samenvoegen van woningen werden dit jaar beduidend minder aanvragen gedaan dan vorig jaar.

De woningdienst schrijft de enorme stijging toe aan een verandering van de rijkssubsidieregelgeving volgend jaar.

Reageer op dit artikel