nieuws

Woningbouwprojecten

bouwbreed Premium

Rudy Uytenhaak (1949) is vooral bekend geworden door een aantal woningbouwprojecten in zijn geboortestad Amsterdam. In 1993 kreeg hij daarvoor de driejaarlijkse Wibautprijs van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Voor een deel ligt zijn kracht in de ingenieuze manier waarop hij zijn gebouwen op onmogelijke locaties weet te vervlechten met de stad. Minstens zo ingenieus en complex is de manier waarop hij de gebouwen weet te materialiseren.

Het woningbouwproject aan de Droogbak is een goed voorbeeld van zo’n onmogelijke situatie. Aan de ene zijde grenst het aan een drukke weg en de spoordijk, aan de andere zijde aan het fijnmazige weefsel van de oude stad en aan de kop van het sombere rijksgebouw waar ooit het NDB zetelde. Het gebogen, in hoogte varierende bouwblok sluit perfect aan op deze bestaande bebouwing. Aan de verkeerszijde is het gebogen bouwblok voorzien van schuin geplaatste glazen schermen die als geluidwering fungeren. Hier zijn de galerijen gesitueerd. De binnenzijde met balkons op het zuiden is voorzien van een betonnen schijngevel. Het gebouw is niet alleen een collage van verschillende vormen en materialen, maar ook van verschillende woningtypes. De 95 woningen zijn verdeeld over maisonettes op de twee onderste lagen, vier lagen ‘normale’ twee- en driekamerwoningen en groepswoningen bovenin.

Ook in ander werk van Uytenhaak zijn ingenieuze stedenbouwkundige oplossingen en complexe materialiseringen te zien.

Zijn woningbouwproject aan de Weesperstraat verzoent de tegenstelling tussen grootschalige blokken aan deze stadsautoweg met de fijnmazige bebouwing langs de erachter gelegen grachten.

In enkele openbare gebouwen, zoals de uitbreiding van het raadhuis van Landsmeer, het Huis voor Schone Kunsten in Apeldoorn en een rijkskantoorgebouw in Haarlem kan Uytenhaak zich vooral uitleven in complexe ruimtelijke schema’s en meerlagige gevels. Het relief in de gevel gaat zelfs zo’n belangrijke rol spelen dat hij een eigen type baksteen ontwikkelt dat met een schuine kant een gepotdekseld effect geeft.

“Architectuur is geen vormgeving, maar het tamelijk letterlijk regisseren en structureren van de ruimte. Elk ontwerp begint met een goed begrip van de situatie. Waarom wil iemand op die plek bouwen? Hoe verhoudt die locatie zich tot het omringende landschap? Dat is essentieel. De sfeer van de omgeving is bepalend, maar de details mogen niet worden vergeten. Pas als daarin een balans is gevonden, met een zo creatief mogelijk gebruik van verschillende materialen en het uiterst economisch benutten van elke vierkante centimeter, ben ik tevreden.”

Rudy Uytenhaak – Woongebouw Droogbak, Amsterdam (1986-1989)

Reageer op dit artikel