nieuws

Wonen op camping in Vlaanderen verboden Ruim 2400 gezinnen moeten verdwijnen

bouwbreed

brussel – Vanaf 1 januari 2000 mag in Vlaanderen niemand meer permanent op een camping wonen. Campings die op deze datum niet over een exploitatievergunning beschikken, moeten bovendien dicht. Daardoor wordt zowat eenderde van de 456 campings in Vlaanderen met sluiting bedreigd.

Dat is het gevolg van een besluit van de Vlaamse regering. Zij voert hiermee een reeds sedert 1993 bestaand campingdecreet uit. De vorige rooms-rode Vlaamse regering besloot het decreet met enige soepelheid toe te passen om de enkele duizenden mensen die permanent in caravans, mobilhomes en chalets wonen, de mogelijkheid te bieden naar woongelegenheid elders uit te zien. De nieuwe paars-groene regering in Vlaanderen vindt het nu welletjes. De bewoners hebben zeven jaar de tijd gehad een andere woning te zoeken en dat vindt de socialistische minister Renaat Landuyt van toerisme voldoende.

Niet ingeschreven

Officieel worden door dit woonverbod 2404 gezinnen die samen ruim 4200 personen tellen, getroffen. Maar in werkelijkheid zijn het er veel meer omdat veel campingbewoners niet ingeschreven staan bij de dienst Toerisme Vlaanderen.

Wat de minister echter vergeet is dat de meeste mensen die permanent op een camping wonen, dat uit pure noodzaak doen. Zij beschikken doorgaans over onvoldoende financiele middelen om een huis te huren of te kopen. Door de in de afgelopen vijf jaar spectaculair gestegen grondprijzen zijn ze niet in staat bouwgrond, laat staan een huis, te kopen. Heel wat mensen willen ook niet weg van de camping, omdat ze de natuur niet voor de stad willen ruilen.

Maar minister Landuyt ziet het anders: “Deze mensen leven dikwijls in onwaardige omstandigheden. Door ze op een camping te laten wonen, gun je ze zeker geen recht op welzijn.”

Voorganger

Landuyt erkent dat hij binnenkort waarschijnlijk harde maatregelen zal moeten nemen, die hem niet populair zullen maken. Het lijkt een beetje op wat zijn voorganger Steve Stevaert op ruimtelijke ordening in de vorige Vlaamse regering meemaakte. Die begon met een campagne voor het slopen van illegaal gebouwde woningen. Toch is Stevaert nu opnieuw minister van mobiliteit en een van de kopstukken van de Vlaamse socialisten (SP), ook al kregen die bij de parlementsverkiezingen van juni een flink pakslaag.

Minister Landuyt verwacht vooral tegen de zomer van volgend jaar problemen: “Tegen die tijd zullen we de rechtbank moeten vragen om campings die niet over een exploitatievergunning beschikken, te sluiten.”

De minister zegt te begrijpen dat dit niet sympathiek zal overkomen, maar dat hem geen andere mogelijkheid overblijft. Heel wat mensen wonen al vijftien, twintig jaar of langer op een camping.

In gemeenten die een zogeheten begeleidingsplan hebben ingediend bij de Vlaamse regering geldt een ‘uitdovingsplan’ voor de gedwongen verhuizing van campings naar elders. Deze gemeenten kunnen de verhuizing van de permanente campingbewoners spreiden tot 31 december 2005. Van dit recht hebben tot nu toe maar weinig gemeenten gebruik gemaakt, omdat ze moeilijk aan vervangende woonruimte kunnen komen. Landuyt heeft beloofd voor dit probleem naar een snelle oplossing te zoeken, maar de campingbewoners zijn daar niet gerust op. Ze vrezen in kwalitatief slechte sociale woningen in grauwe buurten te worden weggestopt.

Onder de permanente campingbewoners in Vlaanderen bevinden zich ook enkele tientallen buitenlanders, onder wie verschillende Nederlanders.

Reageer op dit artikel