nieuws

Wet voorkeursrecht voor advies naar Raad van State

bouwbreed Premium

den haag – De Raad van State buigt zich de komende weken over een wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). De ministerraad is het vrijdag eens geworden over een aanpassing die de regierol van gemeenten op bouwlocaties moet versterken.

De Wvg stelt gemeenten in staat gronden te claimen voor grootschalige nieuwbouwwijken. Grond eigenaren zijn verplicht in dat geval hun bezit eerst aan de gemeente aan te bieden. De bedoeling van de wet is dat speculatie met grond wordt voorkomen.

De Wvg bleek de laatste jaren echter niet helemaal waterdicht. Grondeigenaren die zelf bouwplannen realiseren hoeven namelijk hun grond niet bij de gemeente aan te bieden. Er is een aantal gevallen bekend waarbij agrariers een overeenkomst sloten met projectontwikkelaars om de wet te ontduiken. In Utrecht is onroerend-goedhandelaar Oostveen op die manier door de mazen geglipt. De rechter keurde de overeenkomst met een agrarier voor woningbouw op een stuk land in de Vinex-wijk Leidsche Rijn goed. Elders werden soortgelijke afspraken door de rechter ongeldig verklaard.

Niet bekend

Reageer op dit artikel