nieuws

Weinig werklozen kandidaat voor baan in bouw

bouwbreed Premium

amsterdam – Een poging langdurig werklozen in Amsterdam-Zuidoost te interesseren voor een loopbaan in de bouw is zo goed als mislukt. De belangstelling voor de bouw is zeer gering. Zij die wel interesse tonen, vallen af door de strenge toelatingsregels.

De bouwsector moet zich bezinnen op de eisen die worden gesteld, zo meent het stafbureau van Arbeidsvoorziening in Amsterdam.

De stichting Interculturele Dienstverlening Amsterdam (StIDA)) kondigde afgelopen najaar aan langdurig werklozen persoonlijk te willen benaderen. Op de markt en in buurthuizen in Amsterdam-Zuidoost gingen speciale teams aan de slag om langdurig werklozen in hun eigen taal te interesseren voor de bouw. Doel was met tweehonderd werklozen in gesprek te komen en uiteindelijk dertig mensen door te laten stromen naar de bouw- en opleidingspool, een combinatie van werken en scholing. Voor alle deelnemers was er een baangarantie.

Volgens Arbeidsvoorziening hebben slechts twintig mensen interesse getoond. Een daarvan doet mee aan de opleidingspool.

Arbeidsvoorziening wijt de geringe belangstelling aan het slechte imago van de bouw. De arbeidsmarkt is krap. Daardoor ontstaat op de arbeidsmarkt concurrentie. Strenge regels maken de bouw vervolgens moeilijk toegankelijk.

Geen verwijten

“De sector is alleen geinteresseerd in jonge en kerngezonde werknemers. Mensen die vandaag de dag nog langdurig werkloos zijn, daar is wat mee aan de hand. Die kunnen al gauw niet aan de toelatingsregels voldoen”, aldus een woordvoerster. Volgens haar doet de sector er verstandig aan de eisen nog eens tegen het licht te houden. Ook zou meer moeten worden geinvesteerd in imagoverbetering.

Arbeidsvoorziening maakt StIDA geen verwijten. De eerder gehouden grote wervingscampagnes door het Opleidingscentrum Bouw en inspanningen door de arbeidsbureaus zelf leverden evenmin wat op. De vraag naar werknemers is er wel. De bouw in het zuidelijk deel van Noord-Holland kent honderden moeilijk te vervullen vacatures.

Reageer op dit artikel